Kategorier
Uncategorized

Så går en vårdnadstvist till

Är det så att du och din familj bor i Västerås och ska skilja er, så kan ni eventuellt behöva få hjälp om det är sådant som ni inte är överens om. Att separera brukar absolut inte vara roligt, men ändå kan det nödvändigt att skiljas åt än att fortsätta i en relation som inte är bra, det kan vara skadligt för barn att fortsätta bo i ett förhållande där de inte har det bra.

Barn hör och ser mer än vad vi tror, och lider oftast av om de ser att en av föräldrarna inte mår bra. Då mår de också dåligt om en eller båda föräldrarna mår dåligt. Är det så att ni mår bättre på var sitt håll, kan en skilsmässa vara lösningen.

Om ni inte kommer överens

Men om ni inte kommer överens om hur ni ska göra med barnen, ja, då kan ni behöva hjälp för att komma vidare så att inte barnen kommer i kläm. I sådana fall finns socialtjänsten till för att hjälpa föräldrar som inte kommer överens vid en skilsmässa. De har en speciell avdelning med socialarbetare som har mer juridiska kunskaper, som kallas familjerätten i de flesta kommuner. Det som de kan erbjuda är oftast samtalstjänster, vilket innebär i de flesta fall att de kallar båda föräldrarna till samarbetssamtal. Då kan de utöva påtryckningar på någon eller båda föräldrarna för att så att säga tvinga er att samarbeta.

Våld i relationen skadar  barn

Men om det förekommer våld i relationen är det ju vara rent av omöjligt att samarbeta med den som slår. Det bör och ska inte finnas något samarbete om  det är så att våld förekommer. Är det så kan den som blir utsatt för våld få mer hjälp, till exempel av en kvinnojour i kommunen. Det är väldigt, väldigt viktigt att våldet upphör genast. Det är inte på något sätt okej att någon slår den andra. Är det riktigt illa måste man polisanmäla våldet. Även om du inte ser någon omedelbar förändring är det ändå viktigt att alltid polisanmäla våldet. Det är jätte, jätteviktigt.

Så här går en vårdnadstvist till

Om ni inte kan komma överens om hur ni ska göra med barn i en vårdnadstvist så bör ni genast ta kontakt med en advokat som kan hjälpa er genom den processen. Det är inte så att en lekman förstår sig på den juridiska delen i en vårdnadstvist och det är väldigt viktigt att ni får hjälp av en advokat som kan allt om vårdnadstvister.

Vid en vårdnadstvist så går det till så här:

  1. En av föräldrarna ansöker om ensam vårdnad av gemensamma barn, och här behöver man hjälp av en advokat som kan formulera rätt formulering på ansökan till en domstol.
  2. Den andra föräldern får chansen att svara på ansökan. Antingen kan man gå med på det och vårdnaden flyttas över till den som har ansökt om det. Om inte så inleder man en vårdnadstvist.
  3. Båda advokater förhandlar med varandra i samråd med föräldrarna som befinner sig i en vårdnadstvist. Ibland ser domstolen också efter om det finns möjlighet att föräldrarna kan komma överens utan en rättegång.
  4. Om inte det händer, så inleder man en rättegång. Men det är alltid en risk vid en rättegång, att den som förlorar den, måste betala både rättegångskostnaderna och kostnaderna för båda advokaterna.
  5. Domstolarna i Sverige vill oftast undvika rättegångar då de kostar samhället enorma summor pengar.
  6. Innan en rättegång brukar domstolarna begära utredningar av socialtjänsten om vad som är bäst för gemensamma barn i en vårdnadstvist. Socialtjänsten brukar i sin tur begära hjälp av BUP, barn och ungdomspsykiatrin i staden där barnet bor.
  7. Vid en rättegång så möts båda parter, och oftast tillsammans med en advokat, i domstol som lyssnar på vad båda har att säga.
  8. Man lämnar in alla handlingar som handlar om barnen i förväg, en så kallad bevisuppgift, som domstolen kan välja att acceptera eller avslå. Det innebär att man inte kan hänvisa till en sådan om domstolen inte vill acceptera den.
  9. När rättegången är över, så fattar domstolen beslut om vem som ska få vårdnaden eller om den fortfarande ska vara gemensam, trots att den ena har begärt annorlunda.
  10. En dom kan man alltid överklaga, men hovrätterna i Sverige brukar inte vilja bevilja en ny rättegång om det inte framkommer nya bevis som kan ändra det tidigare beslutet.