Kategorier
Uncategorized

Ögonsjukdomar vid Covid-19

Ögonsjukdommar vid Covid-19

Här finns faktastöd som har tagits fram av det nationella programområdet (NPO) för ögonssjukdomar, särskilt glaukom och medicinsk retina i samband med Covid-19.

Glaukom i samband med Covid-19

Glaukom är en sjukdom som inte kan botas, men genom terapi som sänker trycket kan sjukdomsförloppet bromsas och försämringstakten minskas. Patienter som är under behandling på en glaukommottagning är en mycket blandad grupp som varierar från patienter med riskfaktorer till patienter med mer eller mindre akuta synhotande tillstånd.

Diagnos och behandling av vissa tillstånd prioriteras högt enligt Prioriteringslistan för ögonsjukvård och betraktas som brådskande. Kontroller och behandling av dessa patienter kan inte vänta. Därför rekommenderar vi på grund av kovid-19-pandemin en översyn av väntelistor och en ny prioritering baserad på respektive patients brådska.

Prioritering av patienter

Patienter med glaukom och covid-19 kan omhändertas olika mycket beroende på diagnos och riskgrupp. Riskgruppen bedöms individuellt och i enlighet med Folkhälsomyndighetens riktlinjer för patienter under 70 år samt riskgrupper.

 • Patient i hög prioriteringsgrupp
 • Patienter i hög prioriteringsgrupp bör omhändertas i den mån det är möjligt och så snart som möjligt. Följande grupper har högsta prioritet oavsett ålder och ska omhändertas enligt klinisk rutin:
 • Kraftigt ökat tryck med smärta (akut glaukom)
 • Kraftigt ökat tryck utan smärta
 • Bekräftat glaukom med dålig tryckreglering och progressiva synfältsskador
 • Nyupptäckt glaukom med skador på synnerven och synfältet
 • Bilateralt välkontrollerat glaukom med allvarliga skador. Det gäller för patienter under 70 år och riskgrupper efter individuell bedömning.
 • Kirurgi för att sänka trycket anses nödvändig och bör genomföras enligt planen.
 • Patient som inte är i hög prioriteringsgrupp
 • Besök för patienter med sjukdomar som har lägre prioritet än de i punkt 1 kan, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer för patienter under 70 år och riskgrupper, skjutas upp om risken för försämring anses vara låg efter individuell bedömning. Yngre patienter i dessa grupper kan fortfarande få sina kontroller som planerat om resurser finns tillgängliga:
 • Unilateralt välkontrollerat glaukom med allvarliga skador
 • Lätt glaukom med välkontrollerat tryck och stabila synfält
 • Okulär hypertoni med flera riskfaktorer
 • Okulär hypertoni
 • Patient med lägst prioritet
 • Besök för denna diagnos skjuts upp oavsett ålder:
 • Ärftlighet för glaukom, nära släkting