Kategorier
Uncategorized

Frågor och svar om ögonlaser

Hur fungerar ögonlaser?

Ögonlaser är ett kirurgiskt ingrepp som korrigerar synfel genom att hornhinnan poleras. Detta sker med hjälp av en precisionslaser. Ögonlaser är en laser som kan återställa synskärpan med precision. När ljusstrålar kommer in i ett öga med synfel bryts de fel vid hornhinnan. Ögonlaser korrigerar den krökning där ljuset bryts på fel sätt. Detta kallas för refraktiv kirurgi. För att ögonen ska kunna korrigeras på rätt sätt har lasern en inbyggd funktion som följer ögats eventuella rörelser.Add image

Är ögonlaser permanent?

Ögonlaser är en permanent korrigering som ger full synskärpa. Den som genomgår detta kirurgiska ingrepp kommer därmed alltid att en god syn. Den eventuella synförsämring som kan komma är ålderssynthet. Detta är dock ingen biverkan av ögonlaseroperationen utan en naturlig försämring av ögats funktion.

Hur länge håller ögonlaser?

Ögonlaser är ett kirurgiskt ingrepp som är permanent, därmed kommer korrigeringen att hålla livet ut. Det kan dock ta ett par månader innan ögonen stabiliserats och fått full effekt med skarp synskärpa.


Hur går ögonlaser till?

Vid behandling med ögonlaser viks hornhinnan upp i en minimal flik och vävnad avlägsnas. Laserstrålen kan skräddarsy den form och tjocklek som hornhinnan behöver få för perfekt synskärpa. En laserbehandling tar upp till 90 sekunder. Det finns olika lasermetoder att använda och varje år utförs tiotalsmiljoner korrigeringar av denna typ.

Vem kan genomgå en operation med ögonlaser?

De flesta människor som är närsynta kan genomgå en operation med ögonlaser. Närsynthet på mellan -13 till -1 kan korrigeras med gott resultat. I vissa fall kan mindre översynthet korrigeras, dock endast upp till +2 i synfel. För att genomgå operationen måste man vara över 18 år och ej gravid.