Kategorier
Uncategorized

Factoring – ett sätt att få in pengar snabbare

Alla företag kan ibland behöva öka sin likviditet. Det kan t.ex. handla om att få in pengar för att kunna köpa in ny utrustning för ögonoperationer. Ett sätt att göra detta är genom factoring.

Factoring innebär att sälja eller belåna kundfakturor. I praktiken går det till så att näringsidkaren överlåter fakturorna till ett factoringbolag. Bolaget betalar större delen av summan på fakturorna direkt till det företag som ställt ut dem. Den del som inte betalas ut blir oftast factoringbolagets vinst. Det blir sedan till detta bolag som kunderna betalar det de är skyldiga. Beroende på hur avtalet mellan näringsidkaren och factoringbolaget ser ut kan fakturorna återgå till näringsidkaren efter en förutbestämd period, om kunderna inte betalar i tid. Mer om factoring finns att läsa på profina.se/finans.

Det finns en motvilja mot factoring bland många företagare, men den beror till viss del på fördomar och okunskap. Det är inte nödvändigt att sälja alla sina fakturor till factoringbolaget, och det är heller inte en signal om att företaget går dåligt. Som redan nämnts kan factoring möjliggöra investeringar i verksamheten.

När kunderna inte betalar

Många företag som erbjuder factoring kan även hjälpa firmor vars kunder inte betalar. Det handlar om olika typer av inkassotjänster, som kan vara riktade både mot konsumenter och mot andra företag. Om företaget fortfarande inte får betalt kan ärendet gå vidare till Kronofogden. En illustration av hur långt det kan gå ges i denna artikel, som handlar om det skandaltyngda fastighetsbolaget Oscar Properties. Bland de som vänt sig till myndigheterna för att få betalt av bolagets grundare finns bl.a. ett företag i Nederländerna som ritar och tillverkar segelbåtar, och en person som varit knuten till företaget som skatterådgivare.