Vilka kostnader tillkommer när jag skaffar ögonlaser?

Ögonlaser som korrigerar din syn varierar i kostnad beroende på vilken metod som du använder. Det finns också många olika typer av kostnader som tillkommer beroende på vilken utrustning som används för att testa dina ögon innan operationen. De metoder som innebär att man spårar ögats rörelser och mäter tjockleken på hornhinnan finns vid flera olika prisnivåer. Utöver detta finns det även lite fler kostnader beroende på hur mycket personalen kostar (både innan och efteråt).

Själva priset på ögonlaser varierar inte bara beroende på metoden utan även beroende på vilken ögonklinik du går till. Det normala är att priset för en operation sätts per öga. Traditionella behandlingar brukar kosta från 10000 kronor och uppåt. Om du tittar på LASIK som exempel så gör ett snitt i hornhinnan med en avancerad laser. Detta göra att det blir lite dyrare än traditionella metoder. Att det kostar lite mer har att göra med att själva utrustningen kostar lite mer att köpa in. Skulle du välja metoden med vågfrontsteknologi kombinerat med LASIK skulle kunna öka priset ytterligare.

För att hjälpa den vanlige konsumenten med att göra ögonlaser mer överkomlig så finns det flera olika alternativ. Antingen kan du välja andra billigare metoder eller så kan du välja att avbetala kostnaden på olika sätt.