Vad är LASIK och LASEK?

I våra dagliga liv kanske vi får tipset om LASIK och LASEK om vi lider av ett vanligt synfel; såsom närsynthet, översynthet och astigmatism. Men de flesta av oss kan inte säga om det är någon skillnad mellan dessa två olika behandlingarna. Faktum är att de är i två helt olika kategorier, även om de tar ungefär lika lång tid och använder samma forma av laser.

Det är sant att dessa två är ganska lika varann, men samtidigt skiljer det sig ganska mycket. Låt oss ta en titt på LASIK (laser-assisted in situ keratomileusis) och LASEK (laser-assisted sub-epithelial keratomileusis)Den. En av dessa behandlingar passar de flesta patienter.

Gällande de olika behandlingar så passar en för ögon som behöver göra ett par mindre korrigeringar och den andra för ögon som behöver lite större korrigeringar. En annan skillnad är också hur de båda hanterar hornhinnan. Den ena är för personer som har tjocka hornhinnor medan den andra är för personer som har tunna hornhinnor.

Det har gjorts blandade studier som visar på varierande saker. Ibland dyker det upp studier som indikerar att LASIK känns mindre än LASEK, mindre smärta etc. Samtidigt kan LASEK ibland leda till att det blir mindre komplikationer med hornhinnan…så ingen av dessa två behandlingar är perfekt så att säga. Men ingen av studerna är kompletta nog för att vara 100% pålitliga.

Prata med din ögonläkare för att ta reda på vilken av behandlingarna som passar dina ögon bäst. De kan göra tester och se hur ögonen mår och berätta om vilka förutsättningar de har för att kunna genomgå en behandling.