Är du intresserad utav att operera ögonen?

Allt fler människor lider av en försämrad syn men det finns fortfarande hopp. Forskningen har gjort stora framgångar och det finns ögonlaseroperationer som kan hjälpa i många situationer. Då risken minskat de senaste 10 åren så har metoden blivit allt mer populär över hela världen. En framgångsrik operation ger en bra syn på väldigt kort tid. Om du tillhör någon av de tusentals med personer som varje år funderar på att fixa sin syn för att se bättre så kanske du borde läsa vidare i den här guiden.

Det är viktigt att välja rätt ögonläkare. När du planerar för ögonlaser så behöver du söka runt så att du hittar en ögonläkare som är riktigt kompetent. Kontrollera så att de har goda referenser och är erfarna med komplicerade operationer. Ju mer du vet desto bättre beslut kan du ta. Utöver detta behöver du även ta reda på hur mycket allting kostar och om det finns någon hjälp även efter operationen.

Innan du får genomgå ögonlaseroperationen behöver du först gå till kliniken för att kontrollera ögonen. Tester behöver göras för att man ska se att dina ögon passar för en operation eller inte. De kontrollerar allt från tjockleken till storleken på ögonen och hornhinnan. Utöver detta säkerställer de även vilka synproblem som du har och om din syn skulle bli bättre av en operation. Fuktigheten i ögonen kontrolleras också för att återhämtningstiden ska bli snabb efteråt. Om allt ser ut så får du recept på medicin som du ska köpa för att ögonen ska återhämta sig snabbt.

Under operationen kommer ögonläkaren att använda ett verktyg som heter microkeratome för att skära ett litet snitt i din hornhinna. Genom att öppna upp hålet får ögonläkaren tillgång till hornhinnan. Med hjälp av den avancerade ögonlasern kan han börja skära bort vävnader som försämrar din syn.

Vad är LASIK?

LASIK är en modern form av ögonlaser som utvecklades på 90-talet. I grunden är LASIK (Laser-assisted in situ keratomileusis) en form av refraktiv kirurgi som används för att korrigera normala synfel såsom närsynthet och långsynthet. I vissa fall har även astigmatism behandlats.

Vad som sker under behandlingen är att ögonläkaren ändrar på hur ljusets strålar bryts i ögat, vilket i sin tur gör att du ser bättre. När ljus bryts rätt i ögat så kan ljusstrålarna fokusera rätt på näthinnan. För att allt detta ska bli möjligt behöver man först ändra formen på hornhinnan. Detta gör man genom en LASIK-operation i flera faser. Den första fasen är att man gör ett snitt i hornhinnans översta lager med en microkeratom (kirurgiskt instrument). Snittet gör att man kan fälla upp en bit utav hornhinnans översta lager, nästan som ett lock.

Det tunna locket fälls åt sidan och gör det fritt för lasern att börja gå in i och slipa bort vävnader som skapar dina synfel. Den vävnaden som slipas bort finns vanligtvis i hornhinnans mellanskikt. När detta har gjorts läggs locket tillbaka på sin plats. Ögats naturliga sugkraft håller locket på plats tillräckligt länge för att en läkningsprocess ska påbörjas. Nu när lasern har ändrat på formen på din hornhinna kommer dina synfel även att ha försvunnit.

Kirurgiska ingrepp som denna sker under lokalbedövning för att patienten inte ska ha ont. Skulle du känna dig orolig bör du prata med din läkare som kanske kan ge dig lite lugnande medel. Efter ögonoperationen upplever de flesta inte mycket smärta, men skulle du göra detta får du ofta värktabletter för detta. För att dina ögon ska läka bra bör du inte heller röra dem eller utsätta dem för stress de närmaste veckorna som följer. Är du ljuskänslig kan du även ha på dig solglasögon.

Återhämtningstiden efter LASIK är ganska kort, men det kan ta upp till ett halvår innan din syn har stabiliserats. Då det alltid finns risker inblandat när man gör kirurgiska ingrepp bör du följa de instruktioner som du får att följa efter operationen. En av de största riskerna är att du drabbas av infektioner och inflammationer. För att minimera denna risk får alla patienter ögondroppar som de regelbundet måste använda för att ögonen ska kunna läka snabbare.

När du är på en förundersökning på en ögonklinik kommer du att få genomgå ett flertal tester. Anledningen till detta är för att man ska få fram korrekta ögonvärden för att kunna avgöra vilken ögonlaserbehandling som passar dig bäst. Det kan faktiskt vara så att du nekas att genomgå en LASIK-operation. Det är inget ovanligt och ofta är det gravida och ammande mammor som nekas. Anledningen till detta är för att deras kropp håller på att genomgå hormonförändringar. Andra gruppen med människor som brukar nekas är personer som har någon form av ögonsjukdomar. De nekas för deras eget bästa. Risken är annars stor att deras syn försämras efter en operation istället för att förbättras. Prata med din ögonläkare för att få reda på om det finns en annan behandlingsform som passar dina ögon bättre.

Ögonlaserbehandling utomlands

Allt fler människor har börjat få upp intresset för att operera sina ögon utomlands. I takt med att priserna på ögonlaserbehandling i Sverige fortsätter att vara höga har allt fler börjat söka sig till andra länder för hjälp.

Den främsta anledningen till att man gör detta är för att det är billigare i utlandet. En del personer väljer att operera sig i samband med en semester. De kan operera sig och sedan stanna kvar i landet i ett par veckor för att vila upp sig. När de sedan kommer tillbaka till Sverige är de både snyggare och ser bättre än på väldigt länge.

De personer som väljer att inte genomgå en ögonoperation utomlands gör det för att de är rädda att standarden ska vara lägre. Om detta stämmer eller inte går inte att avgöra förrän man har genomgått ögonlaserbehandling både i Sverige och utomlands. Det viktiga är dock att patienten känner sig trygg, och bara för denna känslan kan det vara värt att operera sig i Sverige. Hur ska du som privatperson exempelvis veta hur bra en läkarens utbildning är i utlandet? Hur kontrollerar man deras erfarenhet med ögonlaser?

När man genomgår en behandling här i Sverige brukar korrigeringar efter operationen ingå i priset. Anledningen till detta är för att vissa patienter behöver komma in igen och fixa till synen lite till för att kunna se perfekt. Om du opererar dig i utlandet och sedan kommer hem till Sverige kanske den svenska ögonläkaren inte vill göra korrigeringar på dina ögon. Anledningen kan vara att den svenska läkaren inte vet hur behandlingen i utlandet har gått till och vill därför inte ta ansvar för det.

Efter en ögonoperation finns det även en risk att man får en infektionen. I vissa varmare länder är denna risken större än andra. Bara detta är anledning nog att operera sig i Sverige. Men i slutändan är det din magkänsla och förtroende för ögonläkaren som ska avgöra om du ska genomgå din ögonlaserbehandling utomlands eller inte. Ta därför reda på så mycket information som möjligt innan operationen och dubbelkolla om ditt försäkringsbolag täcker om något skulle gå fel.

Bruttolöneavdrag

Vad är bruttolöneavdrag? När man gör ett direkt löneavdrag från den bruttolönen kallas det för bruttolöneavdrag. Vad det innebär för den anställde är att de får en lägre bruttolön, men som kompensation får de en förmån. När du får en lägre lön betalar arbetsgivaren en lägre arbetsgivaravgift. Den anställde får istället en behandling till en lägre kostnad.

Fördelar och nackdelar med bruttolöneavdrag
För arbetsgivaren är detta bra då denne i realitet får betala en lägre arbetsgivaravgift. Du som är anställd får däremot en lägre lön, men en lägre lön innebär också att du betalar mindre skatt. Vad som har hänt är att du nu bytt ut din bruttolön till en bra förmån. Glöm bara inte att en lägre bruttolön även påverkar dina sociala förmåner, såsom semesterersättning och sjukpenning. Kolla med myndigheterna för att se exakt hur mycket du påverkas.

Många inser inte att det en bra affär för både den anställde och arbetsgivaren. Arbetsgivaren betalar lägre arbetsgivaravgift samtidigt som man får en tacksam anställd. Samtidigt blir det billigare för den anställde. Som ni kan se vinner båda parter på detta. Exakt hur mycket man sparar kan variera mellan 30-55 procent.

Bruttolöneavdrag för ögonoperation
Om du har sett dåligt hela livet skulle en ögonoperation vara befriande och ett bättre alternativ än att bära glasögon och kontaktlinser. För dig som arbetsgivare är det en god idé att erbjuda personalen bruttolöneavdrag. Framför allt innebär det:

  • Personalen blir mer tacksam gentemot företaget
  • Personalens livskvalité ökar med bättre syn
  • Både personalen och företaget sparar pengar

Hur går det till i praktiken? Det första den anställde behöver veta är att företaget själva tar beslut om vem dom ska göra bruttolöneavdrag för, det är inget den anställde kan besluta om. Men låt säga att de har godkänt din ögonoperation med ögonlaser, det du får göra sen är att gå på en förundersökning hos en ögonklinik.

Så här fungerar bruttolöneavdrag
När arbetsgivaren betalar för din sjukvård så är denna förmånen skattefri för dig som anställd men den är inte avdragsgill för arbetsgivaren. Däremot finns det fulla möjligheter att finansiera det hela på andra sätt och samtidigt se till att båda parter tjänar på det. Glöm dock inte att avdraget minskar de sociala avgifterna.

Det blir allt vanligare idag att företag erbjuder sina anställda chansen att få operera sig. Det kräver lite administration men om man gör det på ett rätt sätt så får den anställde mellan 30-55 procent billigare pris på operationen. Sjukvårdskostnader som du kan få billigare genom bruttolöneavdrag är exempelvis ögonlaser och provrörsbefruktning, men det finns självklart många fler.

Om man tar den traditionella ögonoperationen så är de ganska dyra, allt mellan 20000-40000 kr. Det enklaste sättet för dig att få ner priset är att ta ett snack med arbetsgivaren och be denne att göra avdrag på din bruttolön. Visserligen blir det lite administration för arbetsgivaren, men i slutändan är det positivt för samtliga parter.

För dig som arbetstagare
Det du bör veta är att det inte kostar något för arbetsgivaren. Det krävs bara lite administration och i slutändan betalar de även mindre i sociala avgifter för dig som anställd. Fördel med att göra det är:

  • Den anställde får lite fler förmåner
  • Kostnader för personalens terminalglasögon minskar
  • Personalen blir nöjdare

Företaget beslutar själv om de vill erbjuda detta till den anställde, men som ni märker finns det tydliga fördelar med det.

Vad är vågfrontsbehandling?

Vågfrontsbehandlingen är en modern form av ögonlaser som har blivit allt med populär de senaste åren. Vad man har gjort är att ta de bästa delarna från LASIK (Laser assisted in situ keratomileusis), LASEK (Laser epithelial keratomileusis) och PRK (Photorefractive keratectomy) och satt samman dem till en ny form av behandling. Med vågfrontbehandling kan man gå ner på hornhinnans yta och korrigera även små synfel. Denna form av refraktiv kirurgi passar dig som både är närsynt och långsynt och som liknande metoder går det ut på att förbättra ögats förmåga att bryta ljusets strålar.

Med rätt brytningskraft kan du se skarpare. På de ögonkliniker där man erbjuder vågfrontsbehandling får patienten en behandling som ändrar på hornhinnan så att ljusets strålar kan fokusera bättre på näthinnan. För att detta ska vara möjligt behöver man genomföra hela proceduren i flera olika steg. I det första steget använder man sig utav ett kirurgiskt verktyg som heter microkeratom och gör ett litet snitt på det översta lagret på hornhinnan. Sedan fäller man upp en bit av hornhinnan (som ett lock) för att kunna komma åt djupare vävnader.

Din ögonläkare kommer att fälla upp det tunna locket innan behandlingen påbörjas. Med hjälp av den unika lasern börjar man sedan att slipa bort de vävnader som hindrar hornhinnan från att fokusera ljus på näthinnan på ett korrekt sätt. När detta är klart läggs locket tillbaka på sin plats. Ögats naturliga sugkraft kommer göra att locket håller sig på plats tillräckligt länge för att hornhinnan ska börja läka igen. Det som har hänt nu är att vävnaden i hornhinnan har ändrats så mycket att även din syn har förändrats.

Hela vågfrontsbehandlingen brukar inte ta längre än en halvtimme men du kommer troligen vara på ögonkliniken i 2-3 timmar. Detta är för att man vill göra tester innan och efter för att säkerställa att allting har gått korrekt till. Ögonoperationer av det här slaget sker oftast under lokalbedövning, så du behöver inte vara orolig för att det ska göra ont. Däremot bör man vara medveten om att det är kirurgiskt ingrepp så du kanske känner en del smärta efter operationen, men man får ofta med sig värktabletter hem för detta. De flesta patienter rapporterar dock att de inte upplever speciellt mycket smärta. Däremot har de torra ögon, vilket är förklaringen till varför alla får med sig ögondroppar hem efter behandlingen.

En vågfrontsbehandling passar inte alla. För det första är det en dyr behandling, vilket gör att en del personer väljer någon annan form av behandling istället. Utöver detta är det inte heller bra om man är gravid eller ammande. Anledningen till detta är för att kvinnan under dessa perioder genomgår förändringar i kroppens hormonbalans. Precis som andra ögonlaserbehandlingar är det inte heller bra om man har olika former av ögonsjukdomar, för detta ökar risken för komplikationer. För att veta om detta är en behandling som passar dig bör du komma in på en förundersökning hos en ögonklinik så att de kan göra tester på dina ögon.

Vad kostar LASIK ögonoperation?

Vad kostar LASIK ögonoperation? Ute i landet finns det många kliniker som kan erbjuda behandlingar för dig som vill förbättra din syn.

Många som lider av en sämre syn som påverkar deras liv funderar på att använda sig utav LASIK för att behandla sin syn. När människor bestämmer sig för att fortsätta med denna form av ögonlaser så vill de ofta använda sig utav de bästa kirurgerna. Hur mycket det kostar kan då vara sekundärt mot kvalitén som man får. Sen ska man inte heller glömma att kostnaden inte alltid reflekterar värdet av man får när man genomgår en ögonoperation. Utav denna anledningen är det en god idé att patienter verkligen tänker igenom vilken erfarenhet som kirurgen har, vilket rykte och mycket annat. För att ditt beslut ska bli bra, glöm inte att se på internet om det finna andra alternativ där ute.

Kostnader för LASIK

Den totala prislappen för hela behandlingen kan variera beroende på hur operationen går till. Men det vanligaste är att patienten betalar för operationen innan istället för efter. Det finns självklart olika finansieringsalternativ där du kan låna till ögonlaserbehandlingen. Så istället för att betala allt på en gång så kan du köpa ögonlaser på avbetalning istället om du vill.

Gör ögonoperation med ögonlaser

Gör ögonoperation med ögonlaser för att förbättra din syn med hjälp av den senaste tekniken.

Att operera ögonen med hjälp av ögonlaser kan förbättra vissa synproblem som exempelvis närsynthet och astigmatism. Men, LASIK är inte för de som har problem med ögonen. För de som inte bär linser eller läsglasögon är operationen bra, för detta gör det möjligt för dem att lära sig exakt hur saker och ting fungerar.

Orden LASIK, som det ibland kallas för i branschen för ögonlaser, betyder ”laser i situ kertomileusis”. Det kirurgen gör i denna operaton är att omforma hornhinnan på patienten med laser, allt för att patientens syn blir bättre.

Är då jakt efter att förbättra din syn med den senaste tekniken så behöver du tillstånd från de personer som har fyllt 18, för då kan de bättre sammanfatta allt, så glöm inte att det är då du kan göra en ögonoperation med ögonlaser. Om det finns folk som vill ha en ögonoperation men lider av att ögat är infekterat eller sjukt på något sätt så kommer de inte att tillåtas att genomföra en operation. För att avgöra om du är en bra kandidat för denna operation så gäller det att du vet vad du pratar om.

För de allra flesta av er så är ögonlaser ett alternativ som verkligen cirkulerar runt i användarens huvud. Att hitta den rätta kirurgen är ett av de viktigaste sakerna som man kan göra. Om du hade tänkt börja med LASIK på direkten så är det viktigt att det kostar mycket pengar, så försök att ha en del pengar redan när du ger feedback.