Förstå ögonlaserkirurgi bättre

De som länge har lidit av synfel kommer att bli glada när de hör att det finns bra laserteknologier som kan hjälpa dem att bli av med glasögon och linser. Dessa nya typer av ögonlaserkirurgier har vuxit i popularitet med åren i och med att både tekniken gått framåt men även erfarenheten bland kirurger.

Den mest vanligaste formen just nu för att korrigera synfel är troligen LASIK och LASEK (av vissa även kallad PRK). Trots att de är snarlika när det kommer resultat så är själva proceduren lite annorlunda. Efter att ha gått igenom dina ögon ordentligt i en förundersökning kommer din ögonkirurg att avgöra vilken av behandlingarna som passar dig bäst. Medan LASIK är en av de vanligare av dessa båda så kan personer som inte har en tjock hornhinna eller för platt få göra en LASEK-behandling istället.

Vilka synfel kan behandlas? Faktum är att inte exakt alla synfel kan behandlas, för att veta om din syn kan bli bättre med ögonlaser behöver du först bli undersökt av en ögonkirurg. De vanligaste synfelen är:

• Översynthet (hyperopi)

• Närsynthet (myopi)

• Astigmatism (oregelbunden hornhinna)

Allt fler människor väljer att behandla sina synfel och är beviset på att livet blir lite bättre. En nackdel är att man blir finansiellt drabbad, men samtidigt så kanske man slipper glasögon och linser – vilket bara det är värt det för vissa.

För att säkerställa att dina ögon återhämta sig efter behandlingen är det bra om du tar dina ögondroppar regelbundet. De som gillar att sova får även en ögonlapp att ha som skydd så att man av misstag inte råkar gnugga sina ögon på natten medan man sover.

Ögonlaserkirurgi kan ta bort behovet av glasögon

Allt eftersom tekniken och utvecklingen går framåt inom ögonlaserkirurgin har allt fler kunnat bli av med sina glasögon och linser. Redan idag är behandlingen ganska vanlig och den kommer troligen bli allt mer populär framöver.

När utvecklingen går allt mer framåt kommar allt fler personer att bli av med sina glasögon. För alla de personer som sportar mycket är detta en skänk från ovan. Prata med din ögonläkare för att se om ögonlaser passar dina ögon.

Idag finns det många olika behandlingar med ögonlaserkirurgi, men de två vanligaste är LASIK och LASEK. För att se vilken av dessa som passar dig behöver du träffa din ögonläkare. Det finns flera olika faktorer som påverkar vilken behandling som passar dig bäst – såsom tjockleken på hornhinnan bland annat. För de som har tunna eller platta hornhinnor brukar LASEK passa bättre. Anledningen till detta är för att lasrarna har olika styrkor, vilket påverkar hornhinnan på olika sätt.

Det är viktigt att lasern kontrolleras noga så att det finns en avancerad eye-tracker som håller koll på dina ögon. Denna eye-tracker håller koll på dina ögon, så när du rör på dem stänger lasern av sig själv som en säkerhetsåtgärd. Anledningen till detta är för att inte skada hälsosamma delar i ditt öga.

Ögonlaserkirurgi går ganska snabbt, på många kliniker kan du vara klar på mindre än 30 minuter. Behandlingen anses vara utav ”mindre art”, men kan ha en stor påverkan på ditt liv. Glöm bara inte att ta med dig en vän till kliniken så att du kan få skjuts hem.

När du ligger på operationsbordet kommer du att få bedövande medel som normalt sätt inte påverkas av dina dryckes- och matvanor. Det innebär att du kan äta och dricka gott innan du behandlas.

För dig som idag använder läsglasögon kanske det är intressant att besöka en klinik för att prata om ögonlaserbehandlingar. Om det visar sig att dina synproblem är utav sådan art att du kan behandlas med ögonlaserbehandlingar kanske du slipper bära glasögon i framtiden.

Ögonlaserkirurgi för att behandla olika typer av synfel

Idag utforskar allt fler människor alternativa sätt att se bättre istället för att använda traditionella glasögon eller moderna linser. Ögonlaserkirurgi har snabbt blivit ett sätt som många dras till när de söker en otraditionell och effektiv behandling för att korrigera sin syn. Oavsett om du har specifika eller generella problem finns det nuförtiden många behandlingar att välja ifrån.

Laser in situ keratomileusis (även kallad för LASIK) – Detta är kanske den mest populära av alla de olika ögonlaserteknikerna som finns på marknaden. Med LASIK använder man ett vasst instrument för att skära upp en yta på hornhinnan för att kirurgen ska komma åt mittenpartiet på hornhinnan. Det är nu man använder excimer laser för att omforma hornhinnan och många personer känner att resultatet är effektivare än när man behandlas med LASEK eller PRK. När väl behandligen är klar får man ett bandage på ögat. Efter ca 2-3 veckor brukar man vara återställd. De patienter som har myopi, hyperopi eller även astigmatism brukar vilja testa LASIK-behandling.

Laser epithelial keratomileusis (även kallad för LASEK) – På många sätt är LASEK lik både LASIK och PRK. Man applicerar en alkohollösning på hornhinnan. Efterår används ett vasst instrumment för att öppna upp en liten yta på hornhinnans yttersta lager. Efteråt används excimer laser för att forma om hornhinnan. Som helhet brukar behandlingen ta ca 15 minuter per öga och avslutas med att luckan på hornhinnan sluts. De patienter som genomgår LASEK rapporterar att de känner besvär i ett par dagar efter behandlingen och att det kan ta veckor innan de är helt återställda. Denna behandling passar bäst på folk som har tunna eller platta hornhinnor.

Photo-refractive keratectomy (även kallad PRK) – Detta är den första kirurgiska behandlingen som började använda laser som en del i behandlingen. Med PRK skapar man ingen lucka i hornhinnan. Istället använder man excimer laser för att helt avlägsna de yttersta cellerna på hornhinnans yta. Hela behandlingen tar ett par minuter och det är vanligt att patienten får äta antibiotika i flera dagar efter behandlingen. För att bli helt återställd kan det ta flera månader. Det är vanligare bland personer som har myopi eller hyperopi att välja PRK. Du kan räkna med att det oftast går att använda ögonlaserkirurgi för att korrigera synfel.

Vad är ögonlaserkirurgi?

Först lägger man bedövande droppar i ögat som kommer att behandlas med ögonlaserkirurgi. Ibland kan man använda en kniv för att skapa en lucka i hornhinnan. Luckan böjs innan lasern kan appliceras på rätt ställe.

Det kan hända att vissa patienter får ha på sig en ögonlapp efter behandlingen i ett par dagar för att skydda ögon som är känsliga.

Vill du så kan du behandla samtliga ögon samma dag, men det är viktigt att du pratar igenom detta med din läkare innan ni tar ett gemensamt beslut. Fördelen med att ta ett öga i taget är att läkaren kan justera ögonlasern från ena ögat till den andra.

Varför gör folk detta?

Det finns många olika ögonkliniker som använder behandlingen för att ändra på formen på hornhinnan. Patienter som gör detta är ofta personer som bär glasögon av olika anledningar. De kanske är närsynta eller översynta; oavsett anledningen så behöver deras hornhinna förändras. Ljusets strålar fokuserar inte tillräckligt bra och därför blir bilderna suddiga.

De som är översynta kanske har ögon som är korta, vilket påverkar synen. I andra fall så kanske folk har astigmatism och vill testa på det här med lasern, men oavsett vad som händer är det en metod som fungerar för många.

Risker med ögonlaserkirurgi

Det händer att det förekommer komplikationer i en del behandlingar men det finns alltid risker med ögonlaser då man utsätter kroppen för potentiella infektioner. Dock är denna risken liten då läkarna med åren har lärt sig hur man ska behandla för att minska riskerna, sedan är det också väldigt viktigt att du följer läkarens instruktioner efteråt. Som exempel är det viktigt att du tar ögondroppar och en del andra saker regelbundet de första månaderna direkt efteråt.

Hur mycket kostar det?

Om du ska behandla dig med ögonlaserkirurgi är det bra om du jämför priserna mellan olika ögonkliniker först. Det är dock inte billigt och ibland kan patienten även betala på avbetalning. Det viktiga här är att ordentligt kontrollera så att det är en riktigt duktig och erfaren läkare som tar hand om dina ögon under hela behandlingen.

Långsiktig påverkan av behandlingen?

Beroende på vilken behandling du gör så tar det olika lång tid för din syn att bli normal igen. Ibland kan du börja köra bil inom ett par dagar, men in andra fall kan det ta längre. Se till att följa läkarens instruktioner så ökar du chanserna för att få en bra påverkan på lång sikt på din syn.

Nuförtiden kan ögonlaserkirurgi även behandla ålderssynthet hos en del ögonkliniker. Om du har tröttnat på glasögon så tycker jag att du ska ta reda på vilka ögonkliniker som gör detta och påbörja en dialog för att se om det är något för dig.