Vad är LASEK?

LASEK (Laser epithelial keratomileusis) kallas ibland för ELSA. Båda är i grunden en form av ögonlaser som används för att korrigera synfel såsom närsynthet och långsynthet. Denna form av refraktiv kirurgiskt ingrepp har som syfte att ändra på hur ljusets strålar bryts i ögat. Genom att ändra på brytningskraften kan ljusets strålar fokusera rätt på näthinnan, vilket i sin tur gör att du ser bättre.

Vad som sker under en LASEK-operation är att din ögonläkare lossar på det översta lagret på hornhinnan med hjälp av en vätskelösning. När det översta lagret är tillräckligt löst skrapar ögonläkaren bort den med ett kirurgiskt verktyg. Med lagret borta är det nu fritt för lasern att gå in och slipa bort de vävnader i hornhinnan som hindrar ljuset från att brytas rätt i ögat. Efter operationen kommer hornhinnan att läka och bilda ett nytt lager igen. Men detta kan ta tid och för att skydda ögat under läkningsprocessen får alla patienter ett skydd på ögat (fungerar nästan som kontaktlinser). Den ska sitta på ögat i cirka en vecka efter operationen. En vecka brukar vara tillräckligt med tid för att din hornhinna ska kunna återskapa det ytterst lagret som skrapades bort.

En anledning till att vissa rekommenderar LASEK framför PRK (en äldre metod) är för att ingreppet inte gör så ont och går ganska snabbt. Efter cirka en vecka kommer dina ögon att börja bli bättre igen, men det kan dröja upp till ett halvår innan synen har stabiliserats. Det är viktigt att du följer ögonklinikens instruktioner och skyddar ögonen efter operationen.

När du tar kontakt med en ögonklinik brukar de flesta kalla in dig på en förundersökning för att se hur dina ögon mår. Efter denna förundersökning vet de om LASEK är en behandlingsmetod som passar dina ögon. Det händer ibland att patienter nekas att genomgå behandlingen just för att deras ögon inte har rätt förutsättningar. Kanske har patienten immunsjukdomar i släkten eller så kanske de har några ögonsjukdomar. Det finns självklart andra anledningar också men dessa är några av de vanligaste. När du nekas att genomgå en ögonoperation såsom LASEK är det oftast för din egen säkerhets skull. Ofta finns det även andra behandlingar som skulle passa dina ögon bättre. Prata med din ögonläkare så får du mer information om detta.

Vad är LASIK?

LASIK är en modern form av ögonlaser som utvecklades på 90-talet. I grunden är LASIK (Laser-assisted in situ keratomileusis) en form av refraktiv kirurgi som används för att korrigera normala synfel såsom närsynthet och långsynthet. I vissa fall har även astigmatism behandlats.

Vad som sker under behandlingen är att ögonläkaren ändrar på hur ljusets strålar bryts i ögat, vilket i sin tur gör att du ser bättre. När ljus bryts rätt i ögat så kan ljusstrålarna fokusera rätt på näthinnan. För att allt detta ska bli möjligt behöver man först ändra formen på hornhinnan. Detta gör man genom en LASIK-operation i flera faser. Den första fasen är att man gör ett snitt i hornhinnans översta lager med en microkeratom (kirurgiskt instrument). Snittet gör att man kan fälla upp en bit utav hornhinnans översta lager, nästan som ett lock.

Det tunna locket fälls åt sidan och gör det fritt för lasern att börja gå in i och slipa bort vävnader som skapar dina synfel. Den vävnaden som slipas bort finns vanligtvis i hornhinnans mellanskikt. När detta har gjorts läggs locket tillbaka på sin plats. Ögats naturliga sugkraft håller locket på plats tillräckligt länge för att en läkningsprocess ska påbörjas. Nu när lasern har ändrat på formen på din hornhinna kommer dina synfel även att ha försvunnit.

Kirurgiska ingrepp som denna sker under lokalbedövning för att patienten inte ska ha ont. Skulle du känna dig orolig bör du prata med din läkare som kanske kan ge dig lite lugnande medel. Efter ögonoperationen upplever de flesta inte mycket smärta, men skulle du göra detta får du ofta värktabletter för detta. För att dina ögon ska läka bra bör du inte heller röra dem eller utsätta dem för stress de närmaste veckorna som följer. Är du ljuskänslig kan du även ha på dig solglasögon.

Återhämtningstiden efter LASIK är ganska kort, men det kan ta upp till ett halvår innan din syn har stabiliserats. Då det alltid finns risker inblandat när man gör kirurgiska ingrepp bör du följa de instruktioner som du får att följa efter operationen. En av de största riskerna är att du drabbas av infektioner och inflammationer. För att minimera denna risk får alla patienter ögondroppar som de regelbundet måste använda för att ögonen ska kunna läka snabbare.

När du är på en förundersökning på en ögonklinik kommer du att få genomgå ett flertal tester. Anledningen till detta är för att man ska få fram korrekta ögonvärden för att kunna avgöra vilken ögonlaserbehandling som passar dig bäst. Det kan faktiskt vara så att du nekas att genomgå en LASIK-operation. Det är inget ovanligt och ofta är det gravida och ammande mammor som nekas. Anledningen till detta är för att deras kropp håller på att genomgå hormonförändringar. Andra gruppen med människor som brukar nekas är personer som har någon form av ögonsjukdomar. De nekas för deras eget bästa. Risken är annars stor att deras syn försämras efter en operation istället för att förbättras. Prata med din ögonläkare för att få reda på om det finns en annan behandlingsform som passar dina ögon bättre.

Vad är FS-LASIK?

FS-LASIK (Femtosekund laser assisted in situ keratomileuisis) är en modern form av LASIK. Precis som de flesta formerna av ögonlaser som finns på marknaden är detta en behandling som kan korrigera synfel såsom närsynthet. Det är en form av refraktiv kirurgi där man använder sig utav en teknologi som bland experterna kallas för ”femtosecond”. Med denna teknologi kan man ändra brytningskraften i ögat så att ljusets strålar kan brytas på rätt sätt. Detta i sin tur gör att du ser skarpare.

Vad som sker under en operation med FS-LASIK är att din ögonläkare använder en speciell form av laser för att ändra på formen på din hornhinna. Hornhinnas form är det som gör att ljusets strålar inte bryts rätt och därmed inte kan fokusera på näthinnan. För att allt ska gå rätt till brukar man dela upp proceduren i flera olika faser. Den första fasen går ut på att göra det möjligt att komma åt djupare vävnad i hornhinnan. För att detta ska bli möjligt gör man ett litet snitt i hornhinnan. Sedan för man upp en bit av hornhinnan som ett lock. När locket har fällts bak är det fritt för lasern att tränga in i djupare vävnader för att slipa bort vävnader i hornhinnans mellanskikt. Efter operationen läggs locket tillbaka på sin plats. Ögats naturliga sugkraft se i de flesta fall till att locket hålls på plats tillräckligt länge för att hornhinnan ska kunna börja läka. Efter operationen har hornhinnans form förändrats, vilket gör att ljusets strålar nu bryts annorlunda. Detta i sin tur gör att du ser bättre.

Det vanligaste patienter undrar är om FS-LASIK gör ont. Faktum är att de flesta former av refraktiv kirurgi sker under bedövning för att patienten inte ska ha ont. Oftast är man på en ögonklinik i ett par timmar även om själva behandlingen med ögonlaser inte tar med än en halvtimme. Anledningen till att allt tar så lång tid är för att man vill säkerställa att allt går tryggt till för dig som patient. Om allt har gått rätt till brukar de flesta inte känna någon smärta efter operationen. Skulle du däremot känna smärta bör du ta kontakt med din läkare så du kan få smärtlindrande.

Ögonlaser, såsom FS-LASIK, anses vara ett av de modernaste laserbehandlingarna på marknaden. Även om det finns risker inblandade när man gör kirurgiska ingrepp är de relativt små i detta fallet. De vanligaste riskerna brukar handla om infektioner och inflammationer. För att minska dessa risker bör du följa de instruktioner som du får av din ögonläkare.

Om du funderar på att genomgå en FS-LASIK operation bör du komma in på en ögonklinik för att få mer information. Det är vanligt att du får genomgå en förundersökning för att ögonläkaren ska kunna testa dina ögonvärden. Det kan hända att de nekar dig att genomgå behandlingen. Några vanliga anledningar till detta kan vara att du kanske är gravid och din kropp genomgår hormonella förändringar eller så kanske du har ögonsjukdomar. Anledningen till att man nekas har med din säkerhet att göra. För om denna ögonoperation inte passar dina ögon finns risken att din syn försämras istället för att förbättras. I dessa situationer kanske det istället finns andra behandlingsformer som kan ge ett bättre resultat. Prata med din ögonläkare så får du mer information om dessa andra behandlingar.

Ögonlaserbehandling utomlands

Allt fler människor har börjat få upp intresset för att operera sina ögon utomlands. I takt med att priserna på ögonlaserbehandling i Sverige fortsätter att vara höga har allt fler börjat söka sig till andra länder för hjälp.

Den främsta anledningen till att man gör detta är för att det är billigare i utlandet. En del personer väljer att operera sig i samband med en semester. De kan operera sig och sedan stanna kvar i landet i ett par veckor för att vila upp sig. När de sedan kommer tillbaka till Sverige är de både snyggare och ser bättre än på väldigt länge.

De personer som väljer att inte genomgå en ögonoperation utomlands gör det för att de är rädda att standarden ska vara lägre. Om detta stämmer eller inte går inte att avgöra förrän man har genomgått ögonlaserbehandling både i Sverige och utomlands. Det viktiga är dock att patienten känner sig trygg, och bara för denna känslan kan det vara värt att operera sig i Sverige. Hur ska du som privatperson exempelvis veta hur bra en läkarens utbildning är i utlandet? Hur kontrollerar man deras erfarenhet med ögonlaser?

När man genomgår en behandling här i Sverige brukar korrigeringar efter operationen ingå i priset. Anledningen till detta är för att vissa patienter behöver komma in igen och fixa till synen lite till för att kunna se perfekt. Om du opererar dig i utlandet och sedan kommer hem till Sverige kanske den svenska ögonläkaren inte vill göra korrigeringar på dina ögon. Anledningen kan vara att den svenska läkaren inte vet hur behandlingen i utlandet har gått till och vill därför inte ta ansvar för det.

Efter en ögonoperation finns det även en risk att man får en infektionen. I vissa varmare länder är denna risken större än andra. Bara detta är anledning nog att operera sig i Sverige. Men i slutändan är det din magkänsla och förtroende för ögonläkaren som ska avgöra om du ska genomgå din ögonlaserbehandling utomlands eller inte. Ta därför reda på så mycket information som möjligt innan operationen och dubbelkolla om ditt försäkringsbolag täcker om något skulle gå fel.

Bruttolöneavdrag

Vad är bruttolöneavdrag? När man gör ett direkt löneavdrag från den bruttolönen kallas det för bruttolöneavdrag. Vad det innebär för den anställde är att de får en lägre bruttolön, men som kompensation får de en förmån. När du får en lägre lön betalar arbetsgivaren en lägre arbetsgivaravgift. Den anställde får istället en behandling till en lägre kostnad.

Fördelar och nackdelar med bruttolöneavdrag
För arbetsgivaren är detta bra då denne i realitet får betala en lägre arbetsgivaravgift. Du som är anställd får däremot en lägre lön, men en lägre lön innebär också att du betalar mindre skatt. Vad som har hänt är att du nu bytt ut din bruttolön till en bra förmån. Glöm bara inte att en lägre bruttolön även påverkar dina sociala förmåner, såsom semesterersättning och sjukpenning. Kolla med myndigheterna för att se exakt hur mycket du påverkas.

Många inser inte att det en bra affär för både den anställde och arbetsgivaren. Arbetsgivaren betalar lägre arbetsgivaravgift samtidigt som man får en tacksam anställd. Samtidigt blir det billigare för den anställde. Som ni kan se vinner båda parter på detta. Exakt hur mycket man sparar kan variera mellan 30-55 procent.

Bruttolöneavdrag för ögonoperation
Om du har sett dåligt hela livet skulle en ögonoperation vara befriande och ett bättre alternativ än att bära glasögon och kontaktlinser. För dig som arbetsgivare är det en god idé att erbjuda personalen bruttolöneavdrag. Framför allt innebär det:

 • Personalen blir mer tacksam gentemot företaget
 • Personalens livskvalité ökar med bättre syn
 • Både personalen och företaget sparar pengar

Hur går det till i praktiken? Det första den anställde behöver veta är att företaget själva tar beslut om vem dom ska göra bruttolöneavdrag för, det är inget den anställde kan besluta om. Men låt säga att de har godkänt din ögonoperation med ögonlaser, det du får göra sen är att gå på en förundersökning hos en ögonklinik.

Så här fungerar bruttolöneavdrag
När arbetsgivaren betalar för din sjukvård så är denna förmånen skattefri för dig som anställd men den är inte avdragsgill för arbetsgivaren. Däremot finns det fulla möjligheter att finansiera det hela på andra sätt och samtidigt se till att båda parter tjänar på det. Glöm dock inte att avdraget minskar de sociala avgifterna.

Det blir allt vanligare idag att företag erbjuder sina anställda chansen att få operera sig. Det kräver lite administration men om man gör det på ett rätt sätt så får den anställde mellan 30-55 procent billigare pris på operationen. Sjukvårdskostnader som du kan få billigare genom bruttolöneavdrag är exempelvis ögonlaser och provrörsbefruktning, men det finns självklart många fler.

Om man tar den traditionella ögonoperationen så är de ganska dyra, allt mellan 20000-40000 kr. Det enklaste sättet för dig att få ner priset är att ta ett snack med arbetsgivaren och be denne att göra avdrag på din bruttolön. Visserligen blir det lite administration för arbetsgivaren, men i slutändan är det positivt för samtliga parter.

För dig som arbetstagare
Det du bör veta är att det inte kostar något för arbetsgivaren. Det krävs bara lite administration och i slutändan betalar de även mindre i sociala avgifter för dig som anställd. Fördel med att göra det är:

 • Den anställde får lite fler förmåner
 • Kostnader för personalens terminalglasögon minskar
 • Personalen blir nöjdare

Företaget beslutar själv om de vill erbjuda detta till den anställde, men som ni märker finns det tydliga fördelar med det.

Vad är vågfrontsbehandling?

Vågfrontsbehandlingen är en modern form av ögonlaser som har blivit allt med populär de senaste åren. Vad man har gjort är att ta de bästa delarna från LASIK (Laser assisted in situ keratomileusis), LASEK (Laser epithelial keratomileusis) och PRK (Photorefractive keratectomy) och satt samman dem till en ny form av behandling. Med vågfrontbehandling kan man gå ner på hornhinnans yta och korrigera även små synfel. Denna form av refraktiv kirurgi passar dig som både är närsynt och långsynt och som liknande metoder går det ut på att förbättra ögats förmåga att bryta ljusets strålar.

Med rätt brytningskraft kan du se skarpare. På de ögonkliniker där man erbjuder vågfrontsbehandling får patienten en behandling som ändrar på hornhinnan så att ljusets strålar kan fokusera bättre på näthinnan. För att detta ska vara möjligt behöver man genomföra hela proceduren i flera olika steg. I det första steget använder man sig utav ett kirurgiskt verktyg som heter microkeratom och gör ett litet snitt på det översta lagret på hornhinnan. Sedan fäller man upp en bit av hornhinnan (som ett lock) för att kunna komma åt djupare vävnader.

Din ögonläkare kommer att fälla upp det tunna locket innan behandlingen påbörjas. Med hjälp av den unika lasern börjar man sedan att slipa bort de vävnader som hindrar hornhinnan från att fokusera ljus på näthinnan på ett korrekt sätt. När detta är klart läggs locket tillbaka på sin plats. Ögats naturliga sugkraft kommer göra att locket håller sig på plats tillräckligt länge för att hornhinnan ska börja läka igen. Det som har hänt nu är att vävnaden i hornhinnan har ändrats så mycket att även din syn har förändrats.

Hela vågfrontsbehandlingen brukar inte ta längre än en halvtimme men du kommer troligen vara på ögonkliniken i 2-3 timmar. Detta är för att man vill göra tester innan och efter för att säkerställa att allting har gått korrekt till. Ögonoperationer av det här slaget sker oftast under lokalbedövning, så du behöver inte vara orolig för att det ska göra ont. Däremot bör man vara medveten om att det är kirurgiskt ingrepp så du kanske känner en del smärta efter operationen, men man får ofta med sig värktabletter hem för detta. De flesta patienter rapporterar dock att de inte upplever speciellt mycket smärta. Däremot har de torra ögon, vilket är förklaringen till varför alla får med sig ögondroppar hem efter behandlingen.

En vågfrontsbehandling passar inte alla. För det första är det en dyr behandling, vilket gör att en del personer väljer någon annan form av behandling istället. Utöver detta är det inte heller bra om man är gravid eller ammande. Anledningen till detta är för att kvinnan under dessa perioder genomgår förändringar i kroppens hormonbalans. Precis som andra ögonlaserbehandlingar är det inte heller bra om man har olika former av ögonsjukdomar, för detta ökar risken för komplikationer. För att veta om detta är en behandling som passar dig bör du komma in på en förundersökning hos en ögonklinik så att de kan göra tester på dina ögon.

Astigmatism

Är du en person som ser dåligt på nära håll samtidigt som du ser dåligt på långt håll? Om du känner igen dig så har du kanske astigmatism (brytningsfel). Även personer som i vanliga fall är närsynta eller översynta kan ha astigmatism. Skulle det vara så att du är astigmatisker kan du lätt få huvudvärk och har även svårt att vistas i lite för starkt solljus.

Vad innebär det egentligen? Jo att ditt öga har olika brytningskraft. För när man är drabbad har din hornhinna flera krökningar, vilket i sin tur gör att ljusets strålar bryts fel på ett par ställen i ögat. När det bryts fel så ser du inte skarpt. Vissa ögonläkare hävdar att man kan behandla astigmatism med ögonlaser, men det krävs mycket tester först innan man vet om det är rätt behandling.

Det inte alla vet är att ögonen har mycket krökningar, och detta beror på att hornhinnan är lite mer asymmetrisk är normalt. Detta gör att ljusets bryts på olika ställen och träffar inte näthinnan på olika platser. Visste du att astigmatiker ofta också är närsynta eller översynta?

Så fort du kommer i kontakt med en ögonläkare kommer denne troligen att föreslå att du korrigerar synfelen med cylindriska glasögon eller toriska kontaktlinser. Skulle detta inte funka kan man alltid testa ögonlaser då detta skulle ta bort ojämna brytningar i hornhinnan och asymmetrin. Anledningen till att man väljer att korrigera denna typ av synfel med ögonlaser är för att en del inte tycker att synskärpan blir så bra med toriska kontaktlinser.

Skulle du titta på några föremål, oavsett om de är nära eller långt bort, så är de troligen suddiga. För att korrigera detta kan man använda olika synproteser såsom glasögon eller linser. Vissa ögonläkare föreslår även ögonlaser då det inte gör så ont och går ganska snabbt. Efteråt ser du vanligtvis skarpare än vanligt.

Synfel

Varför får man synfel? En stor anledning till detta är för att ögats olika delar inte riktigt är samkoordinerade. Det kan hända att själva ögongloben är för lång eller för kort, men det kan vara andra faktorer också som påverkar. Exempel på detta kan även vara att det är några problem med hornhinnan eller linsens förmåga att bryta ljus. Utöver detta är det inte heller ovanligt att man har olika ögonsjukdomar. Det finns självklart ett flertal sjukdomar, men de vanligaste är bindhinnekatarr, rinnande ögon, näthinneförändringar orsakade av någon form av diabetes, regnbågshinneinflammation eller olika former av förändringar i gula fläcken orsakad av åldersförändringar. När du besöker olika ögonkliniker eller träffar duktiga ögonläkare så kommer de att säga hur du korrigerar synfel med ögonlaser. De vanligaste formerna av synfel är närsynthet, översynthet, astigmatism och ålderssynthet. Nedan kan ni läsa mer ingående om alla dessa synfel.

Närsynthet (Myopi)
Har du svårt att se på långt avstånd? Det är inte ovanligt att personer som är närsynta ser ganska bra på nära håll med men får problem på långt håll. En del ögonläkare tror att närsynthet är ärftligt. Anledningen till att man inte ser bra på långt håll är för att ögat är för långt, vilket gör att ljuset bryts på fel plats. Ni har säkert märkt att det är många som inte ser perfekt. Faktum är att cirka 10% av alla du ser omkring dig har någon form av närsynthet, vilket gör det till ett av de vanligaste synfelen i samhället idag. I många år trodde man inte att barn yngre än 8 år fick närsynthet och att den egentligen blev värre i tonåren. Idag har man sett på andra delar av världen att barn yngre än 8 år har börjat få den. Ett sätt att mäta hur stor grad av närsynthet som man har är i dioptrier.

Går du till en ögonläkare kommer du att få reda på att det vanligaste sättet att korrigera synfel på är med hjälp av kontaktlinser, glasögon eller ögonlaser. Skulle man välja ögonlaser så är LASIK och LASEK de vanligaste.

Om du är som många andra och ser suddigt på långt håll men mycket bättre på nära håll så är du troligen närsynt. Det kan innebära att du får huvudvärk då och då när du kisar med ögonen. Anledningen till att du ser suddigt är för att ljusets strålar bryter fel i ögat, vilket gör att ljuset fokuseras framför näthinnan, istället för mitt på den. Vid en normal ögonlaserbehandling plattar man ut hornhinnan så att den inte är så rund som den brukar vara. Detta gör att ljuset bryts annorlunda och du får en skarpare syn i slutändan. Självklart finns det flera olika typer av behandlingar som kan genomföras men det är viktigt att du går på en förundersökning med en expert för att denne ska få avgöra. Du hittar experten på diverse ögonkliniker. Det händer att man kan korrigera närsynthet från -10, men skulle det vara så att du har större synfel så finns det andra alternativ. Ett vanligt sätt att korrigera synfel som är större än -10 är genom behandlingen som kallas för ICL.

När du är närsynt fungerar synen bra på nära håll. Dina ögon är lite mer avlånga, vilket gör att ljusets strålar bryts lite för tidigt inne i ögat. Detta gör att du ser lite suddigt. Självklart finns det många teorier till varför man tror att människor blir närsynta. En del tror att det är ärftligt medan andra tror att ögat ansträngts lite för mycket bara. Myopi, som närsynthet kallas i vissa kretsar, börjar utvecklas vid tidig ålder och avtar när du börjar närma dig 20 års åldern.

När du går till en ögonläkare och kontrollerar dina ögon kommer han att mäta din närsynthet (Myopi) i dioptrier. Denna dioptrier kommer att skrivas i minus (som exempelvis -10). Har du mellan -1 och -6 dioptrier anses detta vara lätt närsynthet. Om du har -7 och uppåt är det många som skulle anse att du har en kraftig närsynthet (gravmyopi)

Många personer korrigerar hornhinnans synfel med glasögon eller kontaktlinser. På en del ögonkliniker testar man med NoCut för att hantera ett viss lager på hornhinnan för att du ska se bra igen.

Översynhet (Hyperopi)
Har du svårt att se på nära håll? Personer som är översynta ser inte så bra på nära håll men lite bättre på långt håll. Det uppskattas att 80% av världens befolkning får översynthet i någon form någon gång under sitt liv. Men detta synfel är ofta så litet att de inte behöver korrigera med glasögon eller liknande.

Precis som med närsynthet kan översynthet vara ärftligt. Det som gör att det blir lite suddigt är att ögat är litet för kort, vilket gör att ljuset inte bryts så bra. För att man ska se skarpt behöver ljuset brytas helt rätt på näthinnan.

Skulle din översynthet vara väldigt liten kan du korrigera synfelet med enklare läsglasögon eller terminalglasögon. Skulle du vara lite äldre när du börjar se sämre kanske du får skaffa konvexa glas till dina glasögon alternativt börja fundera på ögonlaser.

Ser du oklart på nära håll, men klart på långt avstånd är du översynt. Detta betyder att du troligen blir trött i ögonen när du läser och du har lättare för att gå huvudvärk. Som nämnts tidigare bryts ljusets strålar fel i ögat, vilket gör att du inte ser skarpt. Den dagen du behandlas med ögonlaser kommer ögonläkaren att putsa till din hornhinna lite så att den plattas till lite. Det finns visserligen många olika ögonlaserbehandlingar, men det finns självklart några som är vanligast för att korrigera synfel med ögonlaser. I de allra flesta fall kan man korrigera översynthet till +4 dioptrier, men om du har större synfel får du troligen hitta andra alternativ.

Anledningen till att du är översynt är för att ditt öga är för kort. När du tittar långt bort så ser du skarpt, men på nära håll så blir det suddigt. Detta är genetiskt medfött för de flesta. De flesta vet dock inte om att detta förekommer. Med tiden har ögat en tendens att reglera sig själv. Detta i sig betyder att ögat har en tendens att förstärka linsen så att ljuset bryts på rätt ställe i ögat.

Skulle du vara översynt, dvs ha hyperopi, mäts detta i dioptrier. Har du plus (dvs ”+”) betyder det att du är översynt. Om du ser suddigt kan du alltid använda dig av traditionella glasögon eller kontaktlinser för att se bra igen. Skulle du vilja ha något annat istället kan du testa ögonlaser eller liknande.

Astigmatism (Brytningsfel)
Har du svårt att se på nära och långt håll? Om du är så kallad ”astigmatiker” har du troligen en sorts asymmetrisk krökning på din hornhinna. I realitet innebär det att formen på hornhinnan är något utdragen, till skillnad från normala ögon som är något rundade i alla riktningar. Resultatet blir det du kanske redan upptäckt, dvs att det blir suddigt. Detta beror på att ljusets strålar bryts på olika ställen och inte på näthinnan. För dig innebär det att du varken ser bra på nära eller långt håll.

Ett sätt att korrigera synfel som astigmatism är att ha på sig cylindriska glasögon eller toriska kontaktlinser. Det viktiga är att de sitter på rätt plats på ögat för att kompensera för asymmetrin i hornhinnan. Nuförtiden har det blivit allt vanligare att behandla astigmatism med ögonlaser. Detta beror till stor del på att många upplever att toriska kontaktlinser inte är så bra. Det händer därför att man behandlas med LASIK eller LASEK för sina synfel. Det sägs att astigmatism upp till -6 dioptrier kan behandlas med ögonlaser.

Ålderssynthet (Presbyopi)
Har du svårt att läsa liten text? När man når medelåldern (ca 40 år) börjar ögonen att få det allt svårare att justera linsen och växla mellan olika avstånd. Anledningen till detta är för att linsen stelnar i takt med att man blir äldre. För de personer som inte haft stora synfel så kan de fortfarande se bra, men det kan hända att man behöver glasögon när man läser. Skulle detta inträffa kan det vara en god idé att skaffa ett par bra läsglasögon för att kunna läsa. Är det så att du helt vill slippa läsglasögon kan det vara vara en god idé att göra en linsoperation. Under denna operationen tar ögonläkaren ut dina ögons naturliga linser och stoppar in syntetiska linser som är lite mer flexibla och som gör att du ser bra igen. Denna typen av behandling kallas i vanliga kretsar för RLE (det kan hända att vissa kallar den för CLE). Oavsett vad den heter kommer vi alla att förr eller senare att drabbas av ålderssynthet.

Om du har kommit till den punkt i ditt liv att det är svårt att läsa mindre texter beror det på att linsen i dina ögon stelnat. Du får det även svårare att växla mellan nära och långt håll. Som tur är får du inte detta problem vanligtvis förrän du kommer till medelåldern. Svårast kan det bli för de personer som aldrig haft några synfel tidigare och som nu får försöka anpassa sig till sin begränsade syn. Som tur är behöver man inte alltid vänja sig för på ögonkliniker finns det ögonläkare som kan behandla ålderssynthet.

Tekniken som de använder för att korrigera synfelen är RLE (Refractive Lens Exchange) och är en form av linsbyte. Tekniken som används är samma som används vid behandling av grå starr, en relativt vanlig operation. Det som är positivt är att RLE-behandlingen varar resten av ditt liv. Det gör inte så ont och upplevs vara en väldigt bra investering.

Ögonlaser

Ögonlaser är idag ett modern uttryck för att korrigera synfel genom att omforma delar utav hornhinnan med laser. På marknaden har det de senaste åren kommit ett flertal olika metoder och några av de vanligaste är LASIK och LASEK. Ju bättre tekniken och ögonläkarna har blivit desto mer populär har ögonlaser blivit i Sverige.

Är behandlingen för vem som helst?
Alla personer har unika ögon och det går inte på rak arm säga om behandlingen är något för dig eller inte. Det är först efter att du har varit hos en ögonklinik för en förundersökning som det går att avgöra om du har bra förutsättningar att få en bättre syn efter behandlingen.

Hur går förundersökningen till?
Det som händer vid en förundersökning är att du får träffa en expert som genomför ett par tester på dina ögon för att mäta brytningen på hornhinnan och andra olika saker som är viktiga för behandlingen. Under undersökningen diskuteras även för- och nackdelar med att genomföra behandlingen för att korrigera synfel. All information lämnas till dig muntligt på plats och du får även med dig hem information på papper så att du kan läsa i lugn och ro i ditt hem.

Vilka metoder finns det?
En ögonlaserbehandling kan i många fall korrigera vanliga synfel som närsynthet, översynthet, astigmatism och ålderssynthet. I del fall då behandlingen inte är tillräcklig finns det andra metoder som man kan använda sig utav. Som nämnts tidigare är det två metoder som är bland de vanligaste på marknaden; LASIK och LASEK. Enkelt uttryck skulle man kunna säga att LASIK utför behandlingen under hornhinnan medan LASEK utför behandlingen på hornhinnans yta. Exakt vad som passar dina ögon kan man bara få reda på genom att gå på en förundersökning hos en erfaren ögonläkare.

LASIK
LASIK är en förkortning på ”Laser-Assisted-In-Situ-Keratomileusis” och denna metod har de senaste åren blivit allt mer populär. Metoden används över alla kontinenter och går ut på att läkaren skär upp ett lock på hornhinnan för att kunna nå djupare i hornhinnan med lasern (s.k. Excimer). De patienter som genomgått denna form av ögonlaser gillar den för att det går snabbt, båda ögonen kan behandlas samtidigt och man har inte mycket verk efter behandlingen. LASIK kan behandla synfel för dig som är närsynt, översynt eller astigmatisk.

LASEK
LASEK är en förkortning på ”Laser-Assisted-Epithilial-Keratomileusis” och är den andra metoden som vi har nämnt tidigare. Även denna kan behandla samma form av synfel som LASIK, men det som skiljer dem åt är hur man gör det. Under en behandling med LASEK träffar lasern mest ytan på hornhinnan istället för under.

Hur mycket kostar det?
Det är inte billigt med ögonlaser, men de flesta skulle nog hålla med om att det är prisvärt med tanke på att din syn ofta blir bättre. Då det är dyrt brukar de flesta ögonklinker erbjuda avbetalning på ögonlaser eller så berättar de hur du kan använda bruttolöneavdrag för att få behandlingen billigare.

Hur går det till Innan, Under och Efter behandlingen?
Har du tagit beslutat dig för ögonlaser är det viktigt att du vänder till en läkare med lång erfarenhet och som har tillgång till modern utrustning. Tillsammans är det läkaren och utrustningen som påverkar hur lyckat slutresultatet blir i slutet på behandlingen.

Innan behandlingen genomgår du något som har nämnts tidigare, nämligen en förundersökning. Här får du träffa en ögonläkare som genomför ett par tester för att se vilka förutsättningar dina ögon har för att kunna behandlas med ögonlaser samt vilken metod som passar bäst. Om allt ser bra ut kommer ni båda överens om en tid för själva behandlingen.

Under behandlingen kommer du att få bedövningsdroppar och smärtstillande. Hela proceduren tar någon timme och efteråt får du stanna kvar för att genomgå en snabb undersökning av ögonen. Det kan vara bra om du kan ordna så att någon kör dig hem efteråt då dina ögon ännu inte är återställda.

Efter behandlingen har de flesta inte mycket besvär, men vissa känner av en viss skavkänsla. Prata då med din läkare för att se vilken hjälp som du kan få för att mildra detta. Under de första veckorna efteråt kommer du att märka att ögonen sakta men säkert blir bättre och bättre. Det är viktigt att du följer läkarens instruktioner och tar hand om ögonen på rätt sätt så att du minskar risken för infektioner.

Resultat med ögonlaser
De allra flesta är väldigt nöjda med sin syn efter att ögonen har fått läka upp till ett halvår. Majoriteten har fått en så pass bra syn att de inte har behövt använda glasögon eller kontaktlinser. Endast ett fåtal behöver en ny behandling för att korrigera de synfel som inte kunde korrigeras under den första behandlingen.

Risker med ögonlaser
I alla behandlingar finns det risker som du som patient behöver vara medveten om. Oavsett hur modern utrustningen är och hur erfaren ögonläkaren är finns det alltid risker med ögonlaser och andra metoder. Utav denna anledning är det viktigt att du är påläst innan du tar de aktiva stegen för att genomgå en behandling.

De saker som du kan råka ut för efter en behandling är:

 • Infektion: Skulle du råka ut för en infektion så är det vanligt att du får en antibiotika kur av din läkare för att det ska försvinna.
 • Försämrat mörkerseende: Direkt efter behandlingen har flera patienter rapporterat att deras mörkerseende har försämrats något, men efter ett par månader blir den bra igen.
 • Torra ögon: Detta är nog det vanligaste som man kan råka ut för. För att skydda ögonen kommer du att få ögondroppar av din ögonläkare i ett par månader tills kroppens egen tårproduktion är helt återställd.
 • Synfelen kvarstår: Ibland händer det att patienten får genomgå en ny behandling för att korrigera de synfel som inte korrigerades under den första behandlingen.
 • Veck på hornhinnan: I väldigt sällsynta fall händer det att patienter får veck på hornhinnan efter behandlingen. Detta påverkar synen negativt och för att åtgärda problemet får de ta kontakt med sin läkare som får lossa den och sätta tillbaka den igen.
 • Grumlig syn: I väldigt få fall kan det hända att patienten får en grumlig syn. Skulle det inträffa brukar läkaren ge dig läkemedel för detta.

Patient berättar hur hela hans behandling gick till:

Vad är ögonlaserkirurgi?

Först lägger man bedövande droppar i ögat som kommer att behandlas med ögonlaserkirurgi. Ibland kan man använda en kniv för att skapa en lucka i hornhinnan. Luckan böjs innan lasern kan appliceras på rätt ställe.

Det kan hända att vissa patienter får ha på sig en ögonlapp efter behandlingen i ett par dagar för att skydda ögon som är känsliga.

Vill du så kan du behandla samtliga ögon samma dag, men det är viktigt att du pratar igenom detta med din läkare innan ni tar ett gemensamt beslut. Fördelen med att ta ett öga i taget är att läkaren kan justera ögonlasern från ena ögat till den andra.

Varför gör folk detta?

Det finns många olika ögonkliniker som använder behandlingen för att ändra på formen på hornhinnan. Patienter som gör detta är ofta personer som bär glasögon av olika anledningar. De kanske är närsynta eller översynta; oavsett anledningen så behöver deras hornhinna förändras. Ljusets strålar fokuserar inte tillräckligt bra och därför blir bilderna suddiga.

De som är översynta kanske har ögon som är korta, vilket påverkar synen. I andra fall så kanske folk har astigmatism och vill testa på det här med lasern, men oavsett vad som händer är det en metod som fungerar för många.

Risker med ögonlaserkirurgi

Det händer att det förekommer komplikationer i en del behandlingar men det finns alltid risker med ögonlaser då man utsätter kroppen för potentiella infektioner. Dock är denna risken liten då läkarna med åren har lärt sig hur man ska behandla för att minska riskerna, sedan är det också väldigt viktigt att du följer läkarens instruktioner efteråt. Som exempel är det viktigt att du tar ögondroppar och en del andra saker regelbundet de första månaderna direkt efteråt.

Hur mycket kostar det?

Om du ska behandla dig med ögonlaserkirurgi är det bra om du jämför priserna mellan olika ögonkliniker först. Det är dock inte billigt och ibland kan patienten även betala på avbetalning. Det viktiga här är att ordentligt kontrollera så att det är en riktigt duktig och erfaren läkare som tar hand om dina ögon under hela behandlingen.

Långsiktig påverkan av behandlingen?

Beroende på vilken behandling du gör så tar det olika lång tid för din syn att bli normal igen. Ibland kan du börja köra bil inom ett par dagar, men in andra fall kan det ta längre. Se till att följa läkarens instruktioner så ökar du chanserna för att få en bra påverkan på lång sikt på din syn.

Nuförtiden kan ögonlaserkirurgi även behandla ålderssynthet hos en del ögonkliniker. Om du har tröttnat på glasögon så tycker jag att du ska ta reda på vilka ögonkliniker som gör detta och påbörja en dialog för att se om det är något för dig.