Problem med locket på hornhinnan

För alla som genomgår ögonlaser med LASIK så brukar det vara just skapandet av locket i hornhinnan som oroa mest. Faktum är att om du har en riktigt erfaren läkare så brukar problem med locket att uppstå i mindre än 1 procent av fallen. Det främsta problemet brukar vara att vävnaden runt locket rör på sig dagen efter behandlingen med ögonlaser och inte låter läkandet att ske så snabbt. Att vävnaden rör på sig kan bero på att du har rört vid den med dina fingrar eller så har ögonen blivit så torra att ögonlocken har fått dem att röra på sig. Att denna vävnad rör på sig brukar göra synen suddig, vilket gör att läkaren får justera vävnaden åt dig, något som är smärtfritt och tar endast ett par minuter.

I sällsynta fall sätts inte vävnaden tillbaka runt locket på ett optimalt sätt. I dessa fall brukar erfarna läkare inte att fullfölja laserbehandlingen, utan ber dig istället att vänta ett par månader och låta vävnaden läka innan ett nytt försök görs. Läs mer om hur säker LASIK är.

Hur säker är LASIK-kirurgi?

Många som upplever att de ser dåligt fantiserar om att en dag se bra utan glasögon eller linser. För många personer som har någon form av synfel anser att LASIK-kirurgi är en bra lösning för att få en bättre syn.

Årens framsteg inom laserområdet har gjort LASIK till en relativt säker metod för att korrigera synfel. Om du ser till att hitta en bra klinik och även en duktig läkare så kan du minska risken för komplikationer till mindre än 1 procent i många fall. Som i alla situationer går det aldrig att helt få bort risken, men tack vare bra utbildning, bra utrustning och snabba framsteg på området så har de flesta goda förutsättningar att få en bättre syn.

Förr i tiden var det väldigt ovanligt att man genomgick LASIK-kirurgi när man var gammal, men idag är detta mer vanligare än någonsin. Idag spelar det ingen roll om du är 30 år eller 65 år, alla är välkomna. Det viktiga här är dock att du har passerat en ålder då dina ögon slutar förändras och har varit stabila i minst 2 år.

Metoden passar om du är närsynt, översynt, har astigmatism, har brytningsfel och även ålderssynthet. Alla är välkomna för att korrigera sina synfel. Så för att summera; LASIK är en säker form av kirurgi som kan förbättra många personers liv, men det är viktigt att du pratar med en läkare för att se till att du tar de beslut som är bäst för dina ögon.

Hur man väljer klinik och läkare för behandling med ögonlaser

Om du nu har bestämt dig att du vill korrigera din närsynthet, översynthet eller astigmatism med ögonlaser så har du ett väldigt viktigt val att göra; nämligen vilken läkare som ska få behandla dig. En duktig och erfaren läkare kan hjälpa dig att avgöra om ögonlaser är rätt för dig genom att belysa både för- och nackdelarna. Läkaren fortsätter även med att diskutera styrkor och svagheter med PRK, LASIK och andra alternativa metoder. Utöver allt detta brukar läkaren även vara den som genomför behandlingen.

Det går under inga omständigheter att minska betydelsen av läkaren. En del kliniker kanske vill få dig att tro att det är ögonlasern som gör allt jobb och att läkaren inte är så viktig. Glöm då inte att ögonlasern endast är ett verktyg som läkaren använder för att korrigera din syn med, och det viktiga är exakt hur den används som avgör slutresultatet. Det är exempelvis inte lasern som avgör vad som ska göras, utan det är läkaren som tar detta beslutet. Lasern utför endast de uppgifter som den har programmerats till, så därför är de instruktioner som ges av läkaren avgörande för behandlingens framgång. Dessutom, lasern kommer inte att övervaka hur det går under behandlingen och efter den, det är läkaren som gör det.

Läkaren är den som avgör vilken utrustning som används och denne kommer att se till att utrustningen hanteras på rätt sätt och kalibreras för dina ögon. Utav denna anledning ska du vara extra uppmärksam om kliniker inte anser att läkarens roll är stor. Se därför till att lära känna läkaren och se om du känner dig bekväm med dennes beteende, utbildning och erfarenhet av ögonlaserbehandlingar. Välj därför en läkare som du litar på och som du tror kommer att ta rätt beslut under och efter behandlingen.

Se upp med snygg och smarta reklamannonser. Bra reklam betyder inget mer än att kliniken använder en bra reklambyrå. Det betyder däremot inte att läkaren är rätt för dig. Var även försiktig när någon ögonläkare hänvisar till en klinik eller en annan läkare. I många fall brukar dessa personer få ersättning när de hänvisar en person till en specifik klinik eller läkare. Därför bör du ifrågasätta kliniken och försök att ta reda på så mycket information att du känner dig säker på att det är ett bra beslut att gå till dem för en behandling med ögonlaser. Kontrollera noggrant läkarens meriter och se om hon eller han är certifierade inom området och se till att läkaren även har en bra utbildning, träning och erfarenhet. Har läkaren precis börjat behandla personer för närsynthet, översynthet och astigmatism eller har läkaren gjort detta i många år? Hur många behandlingar med PRK eller LASIK ha läkaren genomför genom året? Hur många ögonlaserbehandlingar genomförde läkaren förra veckan?

Som patient är det viktigt att du är medveten om att det är skillnad i kvalité mellan läkarna och klinikerna, och dessa skillnader kan påverka hur din syn blir i slutändan. Fundera därför även på om läkaren lyssnar på dig och får du tydliga svar på dina frågor? Verkar läkaren bry sig om dig och dina behov?

Hur LASIK-kirurgi fungerar

LASIK är en behandling som man kan göra för att korrigera synfel, såsom närsynthet, översynthet och astigmatism. Även om metoden är riktigt bra så är den inte för alla (prata med din läkare för att se om det är något bra alternativ för dig). För er alla som är trötta på att använda glasögon eller kontaktlinser så bör ni verkligen ta en funderare över om LASIK inte är något för er. Visst vore det skönt att bara kunna lämna hemmet utan att man ser suddigt?

Orden LASIK står för ”laser in situ kertomileusis”, och vad läkaren gör under behandlingen är att använda ögonlaser för att ändra på formen av din hornhinna. Genom denna förändring av hornhinnan kommer din syn att bli bättre.

Självklart är metoden inte för alla, men inte nog med det, man behöver även vara över en viss ålder för att kunna genomgå behandlingen. Detta är för att om man är för ung så håller ögonen fortfarande på att förändras, och man kan inte göra behandlingen förrän ögonförändringen har varit stabil i minst två år. Skulle du även ha en ögonsjukdom eller infektion så bör du inte heller då genomgå behandlingen – för då riskerar du att försämra din syn. Så för att försäkra dig om att LASIK passar dig (men också för att ta reda på hur LASIK fungerar) så bör du ta kontakt med din läkare som kan berätta allt samt besvara dina frågor.

När man inte har gjort detta tidigare, och inte heller känner personer som har gjort detta tidigare, så undrar man säkert ”hur hittar man en ögonklinik?”. Och faktum är att valet av klinik och läkare är något som kommer att påverka hur bra din syn kommer att bli. Då man även betalar mycket för behandlingen är det viktigt att du funderar noggrant innan du tar ett slutgiltigt beslut om vem som ska få göra LASIK-behandlingen på dig.

Faktorer som påverkar LASIK-kirurgi

LASIK är kanske den mest populäraste formen av ögonlaser på marknaden. Den är designad för att behandla vissa typer av synfel, såsom astigmatism, närsynthet och översynthet. Men, samtidigt som de flesta LASIK-operationer går bra så finns det vissa situationer då metoden inte är det bästa alternativet.

Nedan kan du läsa om några av faktorerna som avgör framgången för LASIK:

Hur dina ögon mår är huvudfaktorn som kommer att avgöra om ögonlaser med LASIK är rätt för dig. Om du lider utav någon form av synproblem är det avgörande att dessa blir behandlade innan du genomgår behandlingen med LASIK. Som exempel, om dina ögon regelbundet förändras så är det viktigt att de stabiliseras först innan du genomgår operationens. Din övriga hälsa, såväl som ögonens hälsa, påverkar också operationens framgång.

Alternativ till ögonlaser

Utöver ögonlaser finns det flera andra metoder som kan behandla närsynthet, översynthet och astigmatism. Alla dessa har samma mål som ögonlaser, nämligen att korrigera ögonens förmåga att fokusera.

Hornhinneringar
Dessa hornhinneringar är små platsobjekt som läggs i kanten på hornhinnan. Deras yta gör hornhinnans centrum plattare, vilket gör att närsyntheten minskar. I dagsläget finns det endast hornhinneringar som kan behandla närsynthet, men det pågår tester för att utveckla dessa även för översynthet och astigmatism.

Genom att använda ringar utav varierande tjocklek kan olika typer av närsynthet behandlas. Men dessa ringar tillverkas endast i ett visst antal tjocklekar, vilket innebär att de endast kan användas i vissa situationer. Om dina ögon förändras kan du bli tvungen att byta ut dessa ringar, men om det då inte finns andra ringar som passar dig så finns det inte mycket mer du kan göra. Detta är något som skiljer sig från ögonlaser som finns tillgänglig för alla möjliga fokuseringsproblem. Vill du hitta en klinik nära dig för att komma i kontakt med en läkare så kan du göra det på denna hemsidan.

Keratoplasity
Översynthet är resultatet av för lite böjning i hornhinnan. För att kunna korrigera översynthet behöver mitten på hornhinnan bli brantare. Med ögonlaser kan detta ske genom att avlägsna lite vävnad i hornhinnans kanter.

Keratoplasity använder en viss typ av energi så att hornhinnan böjer på sig tillräckligt för att korrigera översynthet. Det finns en mindre känd metod som heter LTK, där infraröd laser används på hornhinnans kanter. Som med alla andra metoder är det olika från person till person om hur man reagerar på de respektive metoderna. Just nu används LTK mest för att behandla en viss typ av översynthet.

Inplanterbara kontaktlinser
Intraocular inplantat är inplanterbara kontaktlinser som opereras in i ögat bakom hornhinnan. Dessa linser böjer ljusets strålar och kan korrigera närsynthet, översynthet och astigmatism.

Denna form av kontaktlinser har används i flera år med framgång. För att behandla närsynthet, översynthet och astigmatism så placeras dessa framför linsen samtidigt som linsen är kvar i ögat. Hur pass säker dessa kontaktlinser är på lång sikt har inte blivit bestämt än, och tester sker ständigt för att besvara den frågan. På grund av att kontaktlinserna opereras in i ögonen så är det en del som är oroliga att dessa ställer till med problem i ögat. Om alla tester visar sig att kontaktlinserna inte är farlig för ögat så kommer de troligen att användas på människor som är för närsynta eller för översynta för att kunna genomgå en ögonlaserbehandling med LASIK.

Radial keratotomy
Radial keratotomy var den första kirurgiska metoden som folk började använda för att korrigera närsynthet. Precis som ögonlaser korrigerar radial keratotomy formen på hornhinnan. Trots att många patienter är nöjda med metoden så har den i stort blivit ersatt med ögonlaser, såsom LASIK eller PRK, då dessa har en bättre precision. Detta gör att man oftast endast behöver en behandling för att förbättra sin syn.

Glasögon och kontaktlinser
De allra flesta korrigerar sin närsynthet, översynthet och astigmatism med glasögon eller kontaktlinser. Trots att det ibland kan vara obekvämt att ha på dessa kan de i de flesta fall korrigera din syn. Om du idag är nöjd med att bära glasögon eller kontaktlinser så finns det inte något behov utav att testa ögonlaser eller någon alternativ metod. Det är först när traditionella metoder, såsom glasögon och kontaktlinser, inte känns bra som du ska fundera på andra sätt att förbättra synen.

Komplett guide till bättre syn med ögonlaser

All fakta om hur du kan behandla närsynthet, långsynthet och astigmatism med hjälp av ögonlaser.

Nu kan du få en normal syn med hjälp av nya behandlingar – såsom LASIK och PRK – relativt smärtfria behandlingar som tar mindre än 10 minuter. På denna sajt går vi med dig genom hela processen och hjälper dig att få svar på de vanligaste frågorna:

  • Vad är det för skillnad mellan LASIK och LASEK och vilken är rätt för mig?
  • Vilka är de vanligaste bieffekterna av LASIK?
  • Hur avgör om en läkare är tillräckligt kvalificerad för att genomföra en behandling med ögonlaser?
  • Är behandlingen smärtsam?
  • Hur snart efter behandlingen kan jag börja leva som vanligt?
  • Kommer ögonlaser hindra mina ögon från att försämras?
  • Hur många människor har genomgått denna behandling?

Risker med LASIK-ögonlaser

Vilka risker finns det med LASIK-ögonlaser? Vad ska jag tänka på och hur hittar jag billigaste ögonlaser?

För er som inte vet vad LASIK står för så står det för ”Laser Assisted in Situ Keratomileusis” och är ett av de mest använda och kända metoderna för att få en bättre syn. Efter att ha gjort denna behandling med ögonlaser så behöver du inte längre vara beroende av glasögon eller linser för att se bra. Många människor som genomgår en LASIK-behandling får en bättre syn tack vare framsteg inom laserteknikområdet. Men det finns självklart anledningar och risker inblandade. Många individer gillar att de allra flesta klarar sig utan besvär, men behandlingen är inte utan risker.

Under en behandling så ändrar sig något med hornhinnan då vävnader i ögat och linsen kommer i kontakt med lasern. Efter behandlingen så behöver ögat läka, och under den perioden är den väldigt känslig för ljus, och lyder du inte detta så finns det risker med LASIK-ögonlaser. Så följ tipsen.

För alla som är närsynta eller lider av myopi så är ögonlaser det bästa alternativet. Du som är närsynt har ögon som är lite längre och större än normalt; vilket gör att ljus böjer sig och därmed gör det suddigt för dig. En som däremot lider av myopi har det tvärt om då deras ögon är kortare än normalt. Oavsett hur du gör så är det viktigt att du gör det på rätt sätt så att du får en bättre syn efter behandlingen.

Vad kostar LASIK ögonoperation?

Vad kostar LASIK ögonoperation? Ute i landet finns det många kliniker som kan erbjuda behandlingar för dig som vill förbättra din syn.

Många som lider av en sämre syn som påverkar deras liv funderar på att använda sig utav LASIK för att behandla sin syn. När människor bestämmer sig för att fortsätta med denna form av ögonlaser så vill de ofta använda sig utav de bästa kirurgerna. Hur mycket det kostar kan då vara sekundärt mot kvalitén som man får. Sen ska man inte heller glömma att kostnaden inte alltid reflekterar värdet av man får när man genomgår en ögonoperation. Utav denna anledningen är det en god idé att patienter verkligen tänker igenom vilken erfarenhet som kirurgen har, vilket rykte och mycket annat. För att ditt beslut ska bli bra, glöm inte att se på internet om det finna andra alternativ där ute.

Kostnader för LASIK

Den totala prislappen för hela behandlingen kan variera beroende på hur operationen går till. Men det vanligaste är att patienten betalar för operationen innan istället för efter. Det finns självklart olika finansieringsalternativ där du kan låna till ögonlaserbehandlingen. Så istället för att betala allt på en gång så kan du köpa ögonlaser på avbetalning istället om du vill.