Ögonlaserkirurgi kan ta bort behovet av glasögon

Allt eftersom tekniken och utvecklingen går framåt inom ögonlaserkirurgin har allt fler kunnat bli av med sina glasögon och linser. Redan idag är behandlingen ganska vanlig och den kommer troligen bli allt mer populär framöver.

När utvecklingen går allt mer framåt kommar allt fler personer att bli av med sina glasögon. För alla de personer som sportar mycket är detta en skänk från ovan. Prata med din ögonläkare för att se om ögonlaser passar dina ögon.

Idag finns det många olika behandlingar med ögonlaserkirurgi, men de två vanligaste är LASIK och LASEK. För att se vilken av dessa som passar dig behöver du träffa din ögonläkare. Det finns flera olika faktorer som påverkar vilken behandling som passar dig bäst – såsom tjockleken på hornhinnan bland annat. För de som har tunna eller platta hornhinnor brukar LASEK passa bättre. Anledningen till detta är för att lasrarna har olika styrkor, vilket påverkar hornhinnan på olika sätt.

Det är viktigt att lasern kontrolleras noga så att det finns en avancerad eye-tracker som håller koll på dina ögon. Denna eye-tracker håller koll på dina ögon, så när du rör på dem stänger lasern av sig själv som en säkerhetsåtgärd. Anledningen till detta är för att inte skada hälsosamma delar i ditt öga.

Ögonlaserkirurgi går ganska snabbt, på många kliniker kan du vara klar på mindre än 30 minuter. Behandlingen anses vara utav ”mindre art”, men kan ha en stor påverkan på ditt liv. Glöm bara inte att ta med dig en vän till kliniken så att du kan få skjuts hem.

När du ligger på operationsbordet kommer du att få bedövande medel som normalt sätt inte påverkas av dina dryckes- och matvanor. Det innebär att du kan äta och dricka gott innan du behandlas.

För dig som idag använder läsglasögon kanske det är intressant att besöka en klinik för att prata om ögonlaserbehandlingar. Om det visar sig att dina synproblem är utav sådan art att du kan behandlas med ögonlaserbehandlingar kanske du slipper bära glasögon i framtiden.

Ögonlaserkirurgi för att behandla olika typer av synfel

Idag utforskar allt fler människor alternativa sätt att se bättre istället för att använda traditionella glasögon eller moderna linser. Ögonlaserkirurgi har snabbt blivit ett sätt som många dras till när de söker en otraditionell och effektiv behandling för att korrigera sin syn. Oavsett om du har specifika eller generella problem finns det nuförtiden många behandlingar att välja ifrån.

Laser in situ keratomileusis (även kallad för LASIK) – Detta är kanske den mest populära av alla de olika ögonlaserteknikerna som finns på marknaden. Med LASIK använder man ett vasst instrument för att skära upp en yta på hornhinnan för att kirurgen ska komma åt mittenpartiet på hornhinnan. Det är nu man använder excimer laser för att omforma hornhinnan och många personer känner att resultatet är effektivare än när man behandlas med LASEK eller PRK. När väl behandligen är klar får man ett bandage på ögat. Efter ca 2-3 veckor brukar man vara återställd. De patienter som har myopi, hyperopi eller även astigmatism brukar vilja testa LASIK-behandling.

Laser epithelial keratomileusis (även kallad för LASEK) – På många sätt är LASEK lik både LASIK och PRK. Man applicerar en alkohollösning på hornhinnan. Efterår används ett vasst instrumment för att öppna upp en liten yta på hornhinnans yttersta lager. Efteråt används excimer laser för att forma om hornhinnan. Som helhet brukar behandlingen ta ca 15 minuter per öga och avslutas med att luckan på hornhinnan sluts. De patienter som genomgår LASEK rapporterar att de känner besvär i ett par dagar efter behandlingen och att det kan ta veckor innan de är helt återställda. Denna behandling passar bäst på folk som har tunna eller platta hornhinnor.

Photo-refractive keratectomy (även kallad PRK) – Detta är den första kirurgiska behandlingen som började använda laser som en del i behandlingen. Med PRK skapar man ingen lucka i hornhinnan. Istället använder man excimer laser för att helt avlägsna de yttersta cellerna på hornhinnans yta. Hela behandlingen tar ett par minuter och det är vanligt att patienten får äta antibiotika i flera dagar efter behandlingen. För att bli helt återställd kan det ta flera månader. Det är vanligare bland personer som har myopi eller hyperopi att välja PRK. Du kan räkna med att det oftast går att använda ögonlaserkirurgi för att korrigera synfel.

Vad är LASIK?

LASIK är en modern form av ögonlaser som utvecklades på 90-talet. I grunden är LASIK (Laser-assisted in situ keratomileusis) en form av refraktiv kirurgi som används för att korrigera normala synfel såsom närsynthet och långsynthet. I vissa fall har även astigmatism behandlats.

Vad som sker under behandlingen är att ögonläkaren ändrar på hur ljusets strålar bryts i ögat, vilket i sin tur gör att du ser bättre. När ljus bryts rätt i ögat så kan ljusstrålarna fokusera rätt på näthinnan. För att allt detta ska bli möjligt behöver man först ändra formen på hornhinnan. Detta gör man genom en LASIK-operation i flera faser. Den första fasen är att man gör ett snitt i hornhinnans översta lager med en microkeratom (kirurgiskt instrument). Snittet gör att man kan fälla upp en bit utav hornhinnans översta lager, nästan som ett lock.

Det tunna locket fälls åt sidan och gör det fritt för lasern att börja gå in i och slipa bort vävnader som skapar dina synfel. Den vävnaden som slipas bort finns vanligtvis i hornhinnans mellanskikt. När detta har gjorts läggs locket tillbaka på sin plats. Ögats naturliga sugkraft håller locket på plats tillräckligt länge för att en läkningsprocess ska påbörjas. Nu när lasern har ändrat på formen på din hornhinna kommer dina synfel även att ha försvunnit.

Kirurgiska ingrepp som denna sker under lokalbedövning för att patienten inte ska ha ont. Skulle du känna dig orolig bör du prata med din läkare som kanske kan ge dig lite lugnande medel. Efter ögonoperationen upplever de flesta inte mycket smärta, men skulle du göra detta får du ofta värktabletter för detta. För att dina ögon ska läka bra bör du inte heller röra dem eller utsätta dem för stress de närmaste veckorna som följer. Är du ljuskänslig kan du även ha på dig solglasögon.

Återhämtningstiden efter LASIK är ganska kort, men det kan ta upp till ett halvår innan din syn har stabiliserats. Då det alltid finns risker inblandat när man gör kirurgiska ingrepp bör du följa de instruktioner som du får att följa efter operationen. En av de största riskerna är att du drabbas av infektioner och inflammationer. För att minimera denna risk får alla patienter ögondroppar som de regelbundet måste använda för att ögonen ska kunna läka snabbare.

När du är på en förundersökning på en ögonklinik kommer du att få genomgå ett flertal tester. Anledningen till detta är för att man ska få fram korrekta ögonvärden för att kunna avgöra vilken ögonlaserbehandling som passar dig bäst. Det kan faktiskt vara så att du nekas att genomgå en LASIK-operation. Det är inget ovanligt och ofta är det gravida och ammande mammor som nekas. Anledningen till detta är för att deras kropp håller på att genomgå hormonförändringar. Andra gruppen med människor som brukar nekas är personer som har någon form av ögonsjukdomar. De nekas för deras eget bästa. Risken är annars stor att deras syn försämras efter en operation istället för att förbättras. Prata med din ögonläkare för att få reda på om det finns en annan behandlingsform som passar dina ögon bättre.

Vad är FS-LASIK?

FS-LASIK (Femtosekund laser assisted in situ keratomileuisis) är en modern form av LASIK. Precis som de flesta formerna av ögonlaser som finns på marknaden är detta en behandling som kan korrigera synfel såsom närsynthet. Det är en form av refraktiv kirurgi där man använder sig utav en teknologi som bland experterna kallas för ”femtosecond”. Med denna teknologi kan man ändra brytningskraften i ögat så att ljusets strålar kan brytas på rätt sätt. Detta i sin tur gör att du ser skarpare.

Vad som sker under en operation med FS-LASIK är att din ögonläkare använder en speciell form av laser för att ändra på formen på din hornhinna. Hornhinnas form är det som gör att ljusets strålar inte bryts rätt och därmed inte kan fokusera på näthinnan. För att allt ska gå rätt till brukar man dela upp proceduren i flera olika faser. Den första fasen går ut på att göra det möjligt att komma åt djupare vävnad i hornhinnan. För att detta ska bli möjligt gör man ett litet snitt i hornhinnan. Sedan för man upp en bit av hornhinnan som ett lock. När locket har fällts bak är det fritt för lasern att tränga in i djupare vävnader för att slipa bort vävnader i hornhinnans mellanskikt. Efter operationen läggs locket tillbaka på sin plats. Ögats naturliga sugkraft se i de flesta fall till att locket hålls på plats tillräckligt länge för att hornhinnan ska kunna börja läka. Efter operationen har hornhinnans form förändrats, vilket gör att ljusets strålar nu bryts annorlunda. Detta i sin tur gör att du ser bättre.

Det vanligaste patienter undrar är om FS-LASIK gör ont. Faktum är att de flesta former av refraktiv kirurgi sker under bedövning för att patienten inte ska ha ont. Oftast är man på en ögonklinik i ett par timmar även om själva behandlingen med ögonlaser inte tar med än en halvtimme. Anledningen till att allt tar så lång tid är för att man vill säkerställa att allt går tryggt till för dig som patient. Om allt har gått rätt till brukar de flesta inte känna någon smärta efter operationen. Skulle du däremot känna smärta bör du ta kontakt med din läkare så du kan få smärtlindrande.

Ögonlaser, såsom FS-LASIK, anses vara ett av de modernaste laserbehandlingarna på marknaden. Även om det finns risker inblandade när man gör kirurgiska ingrepp är de relativt små i detta fallet. De vanligaste riskerna brukar handla om infektioner och inflammationer. För att minska dessa risker bör du följa de instruktioner som du får av din ögonläkare.

Om du funderar på att genomgå en FS-LASIK operation bör du komma in på en ögonklinik för att få mer information. Det är vanligt att du får genomgå en förundersökning för att ögonläkaren ska kunna testa dina ögonvärden. Det kan hända att de nekar dig att genomgå behandlingen. Några vanliga anledningar till detta kan vara att du kanske är gravid och din kropp genomgår hormonella förändringar eller så kanske du har ögonsjukdomar. Anledningen till att man nekas har med din säkerhet att göra. För om denna ögonoperation inte passar dina ögon finns risken att din syn försämras istället för att förbättras. I dessa situationer kanske det istället finns andra behandlingsformer som kan ge ett bättre resultat. Prata med din ögonläkare så får du mer information om dessa andra behandlingar.

Vad är vågfrontsbehandling?

Vågfrontsbehandlingen är en modern form av ögonlaser som har blivit allt med populär de senaste åren. Vad man har gjort är att ta de bästa delarna från LASIK (Laser assisted in situ keratomileusis), LASEK (Laser epithelial keratomileusis) och PRK (Photorefractive keratectomy) och satt samman dem till en ny form av behandling. Med vågfrontbehandling kan man gå ner på hornhinnans yta och korrigera även små synfel. Denna form av refraktiv kirurgi passar dig som både är närsynt och långsynt och som liknande metoder går det ut på att förbättra ögats förmåga att bryta ljusets strålar.

Med rätt brytningskraft kan du se skarpare. På de ögonkliniker där man erbjuder vågfrontsbehandling får patienten en behandling som ändrar på hornhinnan så att ljusets strålar kan fokusera bättre på näthinnan. För att detta ska vara möjligt behöver man genomföra hela proceduren i flera olika steg. I det första steget använder man sig utav ett kirurgiskt verktyg som heter microkeratom och gör ett litet snitt på det översta lagret på hornhinnan. Sedan fäller man upp en bit av hornhinnan (som ett lock) för att kunna komma åt djupare vävnader.

Din ögonläkare kommer att fälla upp det tunna locket innan behandlingen påbörjas. Med hjälp av den unika lasern börjar man sedan att slipa bort de vävnader som hindrar hornhinnan från att fokusera ljus på näthinnan på ett korrekt sätt. När detta är klart läggs locket tillbaka på sin plats. Ögats naturliga sugkraft kommer göra att locket håller sig på plats tillräckligt länge för att hornhinnan ska börja läka igen. Det som har hänt nu är att vävnaden i hornhinnan har ändrats så mycket att även din syn har förändrats.

Hela vågfrontsbehandlingen brukar inte ta längre än en halvtimme men du kommer troligen vara på ögonkliniken i 2-3 timmar. Detta är för att man vill göra tester innan och efter för att säkerställa att allting har gått korrekt till. Ögonoperationer av det här slaget sker oftast under lokalbedövning, så du behöver inte vara orolig för att det ska göra ont. Däremot bör man vara medveten om att det är kirurgiskt ingrepp så du kanske känner en del smärta efter operationen, men man får ofta med sig värktabletter hem för detta. De flesta patienter rapporterar dock att de inte upplever speciellt mycket smärta. Däremot har de torra ögon, vilket är förklaringen till varför alla får med sig ögondroppar hem efter behandlingen.

En vågfrontsbehandling passar inte alla. För det första är det en dyr behandling, vilket gör att en del personer väljer någon annan form av behandling istället. Utöver detta är det inte heller bra om man är gravid eller ammande. Anledningen till detta är för att kvinnan under dessa perioder genomgår förändringar i kroppens hormonbalans. Precis som andra ögonlaserbehandlingar är det inte heller bra om man har olika former av ögonsjukdomar, för detta ökar risken för komplikationer. För att veta om detta är en behandling som passar dig bör du komma in på en förundersökning hos en ögonklinik så att de kan göra tester på dina ögon.

Ögonlaser

Ögonlaser är idag ett modern uttryck för att korrigera synfel genom att omforma delar utav hornhinnan med laser. På marknaden har det de senaste åren kommit ett flertal olika metoder och några av de vanligaste är LASIK och LASEK. Ju bättre tekniken och ögonläkarna har blivit desto mer populär har ögonlaser blivit i Sverige.

Är behandlingen för vem som helst?
Alla personer har unika ögon och det går inte på rak arm säga om behandlingen är något för dig eller inte. Det är först efter att du har varit hos en ögonklinik för en förundersökning som det går att avgöra om du har bra förutsättningar att få en bättre syn efter behandlingen.

Hur går förundersökningen till?
Det som händer vid en förundersökning är att du får träffa en expert som genomför ett par tester på dina ögon för att mäta brytningen på hornhinnan och andra olika saker som är viktiga för behandlingen. Under undersökningen diskuteras även för- och nackdelar med att genomföra behandlingen för att korrigera synfel. All information lämnas till dig muntligt på plats och du får även med dig hem information på papper så att du kan läsa i lugn och ro i ditt hem.

Vilka metoder finns det?
En ögonlaserbehandling kan i många fall korrigera vanliga synfel som närsynthet, översynthet, astigmatism och ålderssynthet. I del fall då behandlingen inte är tillräcklig finns det andra metoder som man kan använda sig utav. Som nämnts tidigare är det två metoder som är bland de vanligaste på marknaden; LASIK och LASEK. Enkelt uttryck skulle man kunna säga att LASIK utför behandlingen under hornhinnan medan LASEK utför behandlingen på hornhinnans yta. Exakt vad som passar dina ögon kan man bara få reda på genom att gå på en förundersökning hos en erfaren ögonläkare.

LASIK
LASIK är en förkortning på ”Laser-Assisted-In-Situ-Keratomileusis” och denna metod har de senaste åren blivit allt mer populär. Metoden används över alla kontinenter och går ut på att läkaren skär upp ett lock på hornhinnan för att kunna nå djupare i hornhinnan med lasern (s.k. Excimer). De patienter som genomgått denna form av ögonlaser gillar den för att det går snabbt, båda ögonen kan behandlas samtidigt och man har inte mycket verk efter behandlingen. LASIK kan behandla synfel för dig som är närsynt, översynt eller astigmatisk.

LASEK
LASEK är en förkortning på ”Laser-Assisted-Epithilial-Keratomileusis” och är den andra metoden som vi har nämnt tidigare. Även denna kan behandla samma form av synfel som LASIK, men det som skiljer dem åt är hur man gör det. Under en behandling med LASEK träffar lasern mest ytan på hornhinnan istället för under.

Hur mycket kostar det?
Det är inte billigt med ögonlaser, men de flesta skulle nog hålla med om att det är prisvärt med tanke på att din syn ofta blir bättre. Då det är dyrt brukar de flesta ögonklinker erbjuda avbetalning på ögonlaser eller så berättar de hur du kan använda bruttolöneavdrag för att få behandlingen billigare.

Hur går det till Innan, Under och Efter behandlingen?
Har du tagit beslutat dig för ögonlaser är det viktigt att du vänder till en läkare med lång erfarenhet och som har tillgång till modern utrustning. Tillsammans är det läkaren och utrustningen som påverkar hur lyckat slutresultatet blir i slutet på behandlingen.

Innan behandlingen genomgår du något som har nämnts tidigare, nämligen en förundersökning. Här får du träffa en ögonläkare som genomför ett par tester för att se vilka förutsättningar dina ögon har för att kunna behandlas med ögonlaser samt vilken metod som passar bäst. Om allt ser bra ut kommer ni båda överens om en tid för själva behandlingen.

Under behandlingen kommer du att få bedövningsdroppar och smärtstillande. Hela proceduren tar någon timme och efteråt får du stanna kvar för att genomgå en snabb undersökning av ögonen. Det kan vara bra om du kan ordna så att någon kör dig hem efteråt då dina ögon ännu inte är återställda.

Efter behandlingen har de flesta inte mycket besvär, men vissa känner av en viss skavkänsla. Prata då med din läkare för att se vilken hjälp som du kan få för att mildra detta. Under de första veckorna efteråt kommer du att märka att ögonen sakta men säkert blir bättre och bättre. Det är viktigt att du följer läkarens instruktioner och tar hand om ögonen på rätt sätt så att du minskar risken för infektioner.

Resultat med ögonlaser
De allra flesta är väldigt nöjda med sin syn efter att ögonen har fått läka upp till ett halvår. Majoriteten har fått en så pass bra syn att de inte har behövt använda glasögon eller kontaktlinser. Endast ett fåtal behöver en ny behandling för att korrigera de synfel som inte kunde korrigeras under den första behandlingen.

Risker med ögonlaser
I alla behandlingar finns det risker som du som patient behöver vara medveten om. Oavsett hur modern utrustningen är och hur erfaren ögonläkaren är finns det alltid risker med ögonlaser och andra metoder. Utav denna anledning är det viktigt att du är påläst innan du tar de aktiva stegen för att genomgå en behandling.

De saker som du kan råka ut för efter en behandling är:

  • Infektion: Skulle du råka ut för en infektion så är det vanligt att du får en antibiotika kur av din läkare för att det ska försvinna.
  • Försämrat mörkerseende: Direkt efter behandlingen har flera patienter rapporterat att deras mörkerseende har försämrats något, men efter ett par månader blir den bra igen.
  • Torra ögon: Detta är nog det vanligaste som man kan råka ut för. För att skydda ögonen kommer du att få ögondroppar av din ögonläkare i ett par månader tills kroppens egen tårproduktion är helt återställd.
  • Synfelen kvarstår: Ibland händer det att patienten får genomgå en ny behandling för att korrigera de synfel som inte korrigerades under den första behandlingen.
  • Veck på hornhinnan: I väldigt sällsynta fall händer det att patienter får veck på hornhinnan efter behandlingen. Detta påverkar synen negativt och för att åtgärda problemet får de ta kontakt med sin läkare som får lossa den och sätta tillbaka den igen.
  • Grumlig syn: I väldigt få fall kan det hända att patienten får en grumlig syn. Skulle det inträffa brukar läkaren ge dig läkemedel för detta.

Patient berättar hur hela hans behandling gick till:

Är LASIK bra?

LASIK är kanske ett av de mest populära behandlingarna som finns idag inom området ögonlaser. Metoden är designad för att behandla olika synfel, såsom närsynthet, översynthet och astigmatism. Även om de flesta patienter får ett gott resultat utav LASIK så kanske metoden inte passar alla. Det finns, som du kanske vet, situationer då en metod fungerar bättre än andra.

Det inte många tänker på, och som påverkar slutresultatet, är att din befintliga ögonhälsa är ett huvudfaktorerna till att LASIK funkar för dig eller inte. Så svar på frågan om LASIK är bra eller inte beror helt på hur dina ögon mår idag. Om du exempelvis lider av någon ögonsjukdom eller om ögat är infekterat eller liknande så är det ingen idé att du genomför behandlingen – i vissa fall kan det till och med vara dåligt för dig. Är du in en situation där du också har ögon som fortfarande förändras så bör du nog vänta ett par år innan du fortsätter med denna ögonlaserbehandling som kallas för LASIK.

Förutom ögonhälsan så är din övriga hälsa också viktig, det vill säga hur du mår i resten av kroppen. Utav denna anledning är det en rekommendation att du pratar med en ögonläkare om dina funderingar så att du kan få kvalificerad hjälp till att komma fram till ett beslut om vad som är bäst för dina ögon.