Vad är LASIK och LASEK?

I våra dagliga liv kanske vi får tipset om LASIK och LASEK om vi lider av ett vanligt synfel; såsom närsynthet, översynthet och astigmatism. Men de flesta av oss kan inte säga om det är någon skillnad mellan dessa två olika behandlingarna. Faktum är att de är i två helt olika kategorier, även om de tar ungefär lika lång tid och använder samma forma av laser.

Det är sant att dessa två är ganska lika varann, men samtidigt skiljer det sig ganska mycket. Låt oss ta en titt på LASIK (laser-assisted in situ keratomileusis) och LASEK (laser-assisted sub-epithelial keratomileusis)Den. En av dessa behandlingar passar de flesta patienter.

Gällande de olika behandlingar så passar en för ögon som behöver göra ett par mindre korrigeringar och den andra för ögon som behöver lite större korrigeringar. En annan skillnad är också hur de båda hanterar hornhinnan. Den ena är för personer som har tjocka hornhinnor medan den andra är för personer som har tunna hornhinnor.

Det har gjorts blandade studier som visar på varierande saker. Ibland dyker det upp studier som indikerar att LASIK känns mindre än LASEK, mindre smärta etc. Samtidigt kan LASEK ibland leda till att det blir mindre komplikationer med hornhinnan…så ingen av dessa två behandlingar är perfekt så att säga. Men ingen av studerna är kompletta nog för att vara 100% pålitliga.

Prata med din ögonläkare för att ta reda på vilken av behandlingarna som passar dina ögon bäst. De kan göra tester och se hur ögonen mår och berätta om vilka förutsättningar de har för att kunna genomgå en behandling.

Vilken är den bästa ögonlasern för att korrigera synfel?
Det finns inget som heter ”ögonlaserbehandling som passar alla och som fixar alla synfel” – för alla människor är vi olika. Många tänker på LASIK när de tänker på ögonlaser men vad gör man med personer som har en tunn hornhinna? I dessa fall kanske andra behandlingar som LASEK eller PRK passar bättre.

Välja rätt behandling för synfel

Det första man ska göra när man tänker på att fixa korrigera synfel är att prata med en kunnig ögonläkare. Det kan visa sig att du inte är en bra kandidat för att genomgå en behandling p.g.a. dina ögon. Skulle det vara så kanske något annat alternativ finns istället.

Olika typer av ögonlaser

En av de mest vanliga formerna av behandling är LASIK, eller ”laser-assisted in situ keratomileusis” som den även kallas. Ett blad används för att skapa en lucka i hornhinnan och sedan används en excimer laser för att forma om hornhinnan. Efteråt sätts luckan tillbaka och ögat kan börja läkningsprocessen.

PRK, även kallad ”photorefractive keratectomy”, var en av de första formerna av behandling som utvecklades. Med denna behandling skrapade man manuellt bort det yttersta lagret på hornhinnan innan lasern formade om hornhinnan. Det yttersta lagret kan växa tillbaka själv efteråt. Om du har en tunn hornhinna kanske PRK passar dig bättre än andra behandlingar (prata med en ögonläkare). På senare tid har Epi-LASEK kommit, vilket är en modifierad form av PRK.

LASEK är en behandling som används utav patienter vars ögon inte passar LASIK. Vad man gör här är att en alkohollösning löser upp det yttersta lagret på hornhinnan innan lasern går in och gör sitt. På senare tid har det även kommit andra former av behandlingar som inte innefattar laser.

Jämför LASEK och LASIK med varann

Det kan finnas några där ute som är mer kunnig än andra när det kommer till olika former av ögonlaserbehandling. Självklart finns det många olika variationer, såsom LASIK, LASEK, PRK, Vågfront, Epi-LASEK och många fler. Vissa patienter letar också efter alternativ till en ögonlaserbehandling, mest p.g.a. skräckhistorier som de har läst på nätet. Denna artikel är mest för att försöka ge ett nytt perspektiv som ni kanske inte läst tidigare – men självklart behöver ni alltid prata med en kunnig läkare om du funderar på att operera dig.

LASIK (Laser Assisted in-Situ Keratomileusis) är en ögonlaserbehandling där en lite lucka skärs ut på hornhinnan med ett verktyg som på engelska kallas för ”microkeratome”. I vissa filmer kan den se ut som en burköppnare, men i själva verket är den någon form av vasst blad. I vissa fall används istället en laser för bättre precision (din läkare bestämmer). Hur kom helst, den här luckan skärs ut så att en laser kan gå in och bränna ut de lager av ögat som orsakar synfelen. Detta formar om ögat så att ljusstrålar kan fokusera på en viss punkt på näthinnan – vilket resulterar i en klar och skarp bild.

Under vissa LASIK-behandlingar använder man någon form av verktyg för att hålla ögonlocken uppe. Efteråt ger din läkare ögondroppar till dig för bedöva ögonen innan du opereras. Läkaren kommer sedan fortsätta och operera ögat med bladet eller lasern, och sedan lyfta upp luckan för att kunna komma åt de innersta lagrena i ögat. I detta ögonblick kommer du troligen att se ett par blinkande ljus (i cirka 60 sekunder). När detta är klart kommer läkaren att lägga tillbaka luckan på ögat (för att påbörja läkningsprocessen). Då du dina ögon har bedövats bör du inte känna någon smärta under hela behandlingen. En del klagar över att de känner som mest när läkaren använder bladet för att skära upp en lucka på hornhinnan.

Å andra sidan, LASEK (Laser Assisted Epithelial Keratomileusis) är också en ögonlaserbehandling som är väldigt lik LASIK. Det är faktiskt en variation utav PRK, men istället för direkt laserenergi. I grund och botten kan det vara en debatt mellan huruvida man ska välja LASEK eller LASIK, men detta kan bara din läkare svara på. Dina ögon avgör vilka förutsättningar du har. De som inte väljer LASEK brukar även klaga på den lite längre tid det tar för ögonen att läka. Sen får vi inte heller glömma att det inte är billigt  heller, så gör gärna en priskoll på den här hemsidan innan du tar något beslut.

Förstå ögonlaserkirurgi bättre

De som länge har lidit av synfel kommer att bli glada när de hör att det finns bra laserteknologier som kan hjälpa dem att bli av med glasögon och linser. Dessa nya typer av ögonlaserkirurgier har vuxit i popularitet med åren i och med att både tekniken gått framåt men även erfarenheten bland kirurger.

Den mest vanligaste formen just nu för att korrigera synfel är troligen LASIK och LASEK (av vissa även kallad PRK). Trots att de är snarlika när det kommer resultat så är själva proceduren lite annorlunda. Efter att ha gått igenom dina ögon ordentligt i en förundersökning kommer din ögonkirurg att avgöra vilken av behandlingarna som passar dig bäst. Medan LASIK är en av de vanligare av dessa båda så kan personer som inte har en tjock hornhinna eller för platt få göra en LASEK-behandling istället.

Vilka synfel kan behandlas? Faktum är att inte exakt alla synfel kan behandlas, för att veta om din syn kan bli bättre med ögonlaser behöver du först bli undersökt av en ögonkirurg. De vanligaste synfelen är:

• Översynthet (hyperopi)

• Närsynthet (myopi)

• Astigmatism (oregelbunden hornhinna)

Allt fler människor väljer att behandla sina synfel och är beviset på att livet blir lite bättre. En nackdel är att man blir finansiellt drabbad, men samtidigt så kanske man slipper glasögon och linser – vilket bara det är värt det för vissa.

För att säkerställa att dina ögon återhämta sig efter behandlingen är det bra om du tar dina ögondroppar regelbundet. De som gillar att sova får även en ögonlapp att ha som skydd så att man av misstag inte råkar gnugga sina ögon på natten medan man sover.

En introduktion till ögonlaser

Ögonlaser brukar vanligtvis kunna kategoriseras i två olika grupper; PRK och LASIK. Dessa två olika typer av ögonlaser har modifierats flera gånger och det finns flera olika varianter av dessa. LASEK är till exempel en mer modern form av PRK. Operationerna för både PRK och LASIK sker medan patienten är vid sitt fulla medvetande, och för att ta bort smärtan används bedövande ögondroppar.

Under PRK använder man en teknik där hornhinnans yttersta lager tas bort. Sedan går man in med excimer laser för att forma om vävnaden som finns under ytan på hornhinnan. Efteråt kommer det yttersta lagret av hornhinnan att växa tillbaka och bli återställd igen, ögat har den kapaciteten. PRK är ett alternativ för de personer som har en hornhinna som är för tunn. Samtidigt får vi inte glömma att PRK också har nackdelar, som exempel är läkningsperioden längre och mindre bekväm till skillnad från LASIK. Däremot är det en fördel att PRK inte kräver att man skär upp en lucka i hornhinnan för att kunna komma åt med ögonlasern. När man inte gör relativt stora ingrepp i hornhinnan  minskar man risker för att tryck skapas på insidan som kan ställa till med skada på sikt.

LASEK är en avancerad form av PRK och använder en form av alkohollösning för att lösa upp det yttre lagret på hornhinnan. När hornhinnan har formats om med ögonlaser ersätts hornhinnan. Läkningsperioden är kortare och lite mildare än PRK, samtidigt som man slipper att skapa en lucka i hornhinnan. En mer avancerad metod är EPI-LASEK. Här gör man ännu mindre ingrepp på hornhinnan, vilket gör att läkningsperioden blir ännu kortare än LASEK.

LASIK däremot kräver att man använder ett verktyg för att skapa en lucka i hornhinnan, för att lasern ska kunna komma åt och forma om delar av hornhinnan. I normala fall är detta relativt smärtfritt och synen blir snabbt korrigerad – till skillnad från PRK. Däremot är det inte ovanligt att synen är suddig upp till ett dygn efter behandlingen.

Inte alla ögon passar för ögonlaser. Det finns flera risker och är därför inte värt det för vissa. För att veta om dina ögon passar och skulle gynnas av en behandling, ta kontakt med en ögonklinik nära dig.

Ögonlaserkirurgi kan ta bort behovet av glasögon

Allt eftersom tekniken och utvecklingen går framåt inom ögonlaserkirurgin har allt fler kunnat bli av med sina glasögon och linser. Redan idag är behandlingen ganska vanlig och den kommer troligen bli allt mer populär framöver.

När utvecklingen går allt mer framåt kommar allt fler personer att bli av med sina glasögon. För alla de personer som sportar mycket är detta en skänk från ovan. Prata med din ögonläkare för att se om ögonlaser passar dina ögon.

Idag finns det många olika behandlingar med ögonlaserkirurgi, men de två vanligaste är LASIK och LASEK. För att se vilken av dessa som passar dig behöver du träffa din ögonläkare. Det finns flera olika faktorer som påverkar vilken behandling som passar dig bäst – såsom tjockleken på hornhinnan bland annat. För de som har tunna eller platta hornhinnor brukar LASEK passa bättre. Anledningen till detta är för att lasrarna har olika styrkor, vilket påverkar hornhinnan på olika sätt.

Det är viktigt att lasern kontrolleras noga så att det finns en avancerad eye-tracker som håller koll på dina ögon. Denna eye-tracker håller koll på dina ögon, så när du rör på dem stänger lasern av sig själv som en säkerhetsåtgärd. Anledningen till detta är för att inte skada hälsosamma delar i ditt öga.

Ögonlaserkirurgi går ganska snabbt, på många kliniker kan du vara klar på mindre än 30 minuter. Behandlingen anses vara utav ”mindre art”, men kan ha en stor påverkan på ditt liv. Glöm bara inte att ta med dig en vän till kliniken så att du kan få skjuts hem.

När du ligger på operationsbordet kommer du att få bedövande medel som normalt sätt inte påverkas av dina dryckes- och matvanor. Det innebär att du kan äta och dricka gott innan du behandlas.

För dig som idag använder läsglasögon kanske det är intressant att besöka en klinik för att prata om ögonlaserbehandlingar. Om det visar sig att dina synproblem är utav sådan art att du kan behandlas med ögonlaserbehandlingar kanske du slipper bära glasögon i framtiden.

Ögonlaserkirurgi för att behandla olika typer av synfel

Idag utforskar allt fler människor alternativa sätt att se bättre istället för att använda traditionella glasögon eller moderna linser. Ögonlaserkirurgi har snabbt blivit ett sätt som många dras till när de söker en otraditionell och effektiv behandling för att korrigera sin syn. Oavsett om du har specifika eller generella problem finns det nuförtiden många behandlingar att välja ifrån.

Laser in situ keratomileusis (även kallad för LASIK) – Detta är kanske den mest populära av alla de olika ögonlaserteknikerna som finns på marknaden. Med LASIK använder man ett vasst instrument för att skära upp en yta på hornhinnan för att kirurgen ska komma åt mittenpartiet på hornhinnan. Det är nu man använder excimer laser för att omforma hornhinnan och många personer känner att resultatet är effektivare än när man behandlas med LASEK eller PRK. När väl behandligen är klar får man ett bandage på ögat. Efter ca 2-3 veckor brukar man vara återställd. De patienter som har myopi, hyperopi eller även astigmatism brukar vilja testa LASIK-behandling.

Laser epithelial keratomileusis (även kallad för LASEK) – På många sätt är LASEK lik både LASIK och PRK. Man applicerar en alkohollösning på hornhinnan. Efterår används ett vasst instrumment för att öppna upp en liten yta på hornhinnans yttersta lager. Efteråt används excimer laser för att forma om hornhinnan. Som helhet brukar behandlingen ta ca 15 minuter per öga och avslutas med att luckan på hornhinnan sluts. De patienter som genomgår LASEK rapporterar att de känner besvär i ett par dagar efter behandlingen och att det kan ta veckor innan de är helt återställda. Denna behandling passar bäst på folk som har tunna eller platta hornhinnor.

Photo-refractive keratectomy (även kallad PRK) – Detta är den första kirurgiska behandlingen som började använda laser som en del i behandlingen. Med PRK skapar man ingen lucka i hornhinnan. Istället använder man excimer laser för att helt avlägsna de yttersta cellerna på hornhinnans yta. Hela behandlingen tar ett par minuter och det är vanligt att patienten får äta antibiotika i flera dagar efter behandlingen. För att bli helt återställd kan det ta flera månader. Det är vanligare bland personer som har myopi eller hyperopi att välja PRK. Du kan räkna med att det oftast går att använda ögonlaserkirurgi för att korrigera synfel.

Vad är LASEK?

LASEK (Laser epithelial keratomileusis) kallas ibland för ELSA. Båda är i grunden en form av ögonlaser som används för att korrigera synfel såsom närsynthet och långsynthet. Denna form av refraktiv kirurgiskt ingrepp har som syfte att ändra på hur ljusets strålar bryts i ögat. Genom att ändra på brytningskraften kan ljusets strålar fokusera rätt på näthinnan, vilket i sin tur gör att du ser bättre.

Vad som sker under en LASEK-operation är att din ögonläkare lossar på det översta lagret på hornhinnan med hjälp av en vätskelösning. När det översta lagret är tillräckligt löst skrapar ögonläkaren bort den med ett kirurgiskt verktyg. Med lagret borta är det nu fritt för lasern att gå in och slipa bort de vävnader i hornhinnan som hindrar ljuset från att brytas rätt i ögat. Efter operationen kommer hornhinnan att läka och bilda ett nytt lager igen. Men detta kan ta tid och för att skydda ögat under läkningsprocessen får alla patienter ett skydd på ögat (fungerar nästan som kontaktlinser). Den ska sitta på ögat i cirka en vecka efter operationen. En vecka brukar vara tillräckligt med tid för att din hornhinna ska kunna återskapa det ytterst lagret som skrapades bort.

En anledning till att vissa rekommenderar LASEK framför PRK (en äldre metod) är för att ingreppet inte gör så ont och går ganska snabbt. Efter cirka en vecka kommer dina ögon att börja bli bättre igen, men det kan dröja upp till ett halvår innan synen har stabiliserats. Det är viktigt att du följer ögonklinikens instruktioner och skyddar ögonen efter operationen.

När du tar kontakt med en ögonklinik brukar de flesta kalla in dig på en förundersökning för att se hur dina ögon mår. Efter denna förundersökning vet de om LASEK är en behandlingsmetod som passar dina ögon. Det händer ibland att patienter nekas att genomgå behandlingen just för att deras ögon inte har rätt förutsättningar. Kanske har patienten immunsjukdomar i släkten eller så kanske de har några ögonsjukdomar. Det finns självklart andra anledningar också men dessa är några av de vanligaste. När du nekas att genomgå en ögonoperation såsom LASEK är det oftast för din egen säkerhets skull. Ofta finns det även andra behandlingar som skulle passa dina ögon bättre. Prata med din ögonläkare så får du mer information om detta.

Vad är vågfrontsbehandling?

Vågfrontsbehandlingen är en modern form av ögonlaser som har blivit allt med populär de senaste åren. Vad man har gjort är att ta de bästa delarna från LASIK (Laser assisted in situ keratomileusis), LASEK (Laser epithelial keratomileusis) och PRK (Photorefractive keratectomy) och satt samman dem till en ny form av behandling. Med vågfrontbehandling kan man gå ner på hornhinnans yta och korrigera även små synfel. Denna form av refraktiv kirurgi passar dig som både är närsynt och långsynt och som liknande metoder går det ut på att förbättra ögats förmåga att bryta ljusets strålar.

Med rätt brytningskraft kan du se skarpare. På de ögonkliniker där man erbjuder vågfrontsbehandling får patienten en behandling som ändrar på hornhinnan så att ljusets strålar kan fokusera bättre på näthinnan. För att detta ska vara möjligt behöver man genomföra hela proceduren i flera olika steg. I det första steget använder man sig utav ett kirurgiskt verktyg som heter microkeratom och gör ett litet snitt på det översta lagret på hornhinnan. Sedan fäller man upp en bit av hornhinnan (som ett lock) för att kunna komma åt djupare vävnader.

Din ögonläkare kommer att fälla upp det tunna locket innan behandlingen påbörjas. Med hjälp av den unika lasern börjar man sedan att slipa bort de vävnader som hindrar hornhinnan från att fokusera ljus på näthinnan på ett korrekt sätt. När detta är klart läggs locket tillbaka på sin plats. Ögats naturliga sugkraft kommer göra att locket håller sig på plats tillräckligt länge för att hornhinnan ska börja läka igen. Det som har hänt nu är att vävnaden i hornhinnan har ändrats så mycket att även din syn har förändrats.

Hela vågfrontsbehandlingen brukar inte ta längre än en halvtimme men du kommer troligen vara på ögonkliniken i 2-3 timmar. Detta är för att man vill göra tester innan och efter för att säkerställa att allting har gått korrekt till. Ögonoperationer av det här slaget sker oftast under lokalbedövning, så du behöver inte vara orolig för att det ska göra ont. Däremot bör man vara medveten om att det är kirurgiskt ingrepp så du kanske känner en del smärta efter operationen, men man får ofta med sig värktabletter hem för detta. De flesta patienter rapporterar dock att de inte upplever speciellt mycket smärta. Däremot har de torra ögon, vilket är förklaringen till varför alla får med sig ögondroppar hem efter behandlingen.

En vågfrontsbehandling passar inte alla. För det första är det en dyr behandling, vilket gör att en del personer väljer någon annan form av behandling istället. Utöver detta är det inte heller bra om man är gravid eller ammande. Anledningen till detta är för att kvinnan under dessa perioder genomgår förändringar i kroppens hormonbalans. Precis som andra ögonlaserbehandlingar är det inte heller bra om man har olika former av ögonsjukdomar, för detta ökar risken för komplikationer. För att veta om detta är en behandling som passar dig bör du komma in på en förundersökning hos en ögonklinik så att de kan göra tester på dina ögon.

Ögonlaser

Ögonlaser är idag ett modern uttryck för att korrigera synfel genom att omforma delar utav hornhinnan med laser. På marknaden har det de senaste åren kommit ett flertal olika metoder och några av de vanligaste är LASIK och LASEK. Ju bättre tekniken och ögonläkarna har blivit desto mer populär har ögonlaser blivit i Sverige.

Är behandlingen för vem som helst?
Alla personer har unika ögon och det går inte på rak arm säga om behandlingen är något för dig eller inte. Det är först efter att du har varit hos en ögonklinik för en förundersökning som det går att avgöra om du har bra förutsättningar att få en bättre syn efter behandlingen.

Hur går förundersökningen till?
Det som händer vid en förundersökning är att du får träffa en expert som genomför ett par tester på dina ögon för att mäta brytningen på hornhinnan och andra olika saker som är viktiga för behandlingen. Under undersökningen diskuteras även för- och nackdelar med att genomföra behandlingen för att korrigera synfel. All information lämnas till dig muntligt på plats och du får även med dig hem information på papper så att du kan läsa i lugn och ro i ditt hem.

Vilka metoder finns det?
En ögonlaserbehandling kan i många fall korrigera vanliga synfel som närsynthet, översynthet, astigmatism och ålderssynthet. I del fall då behandlingen inte är tillräcklig finns det andra metoder som man kan använda sig utav. Som nämnts tidigare är det två metoder som är bland de vanligaste på marknaden; LASIK och LASEK. Enkelt uttryck skulle man kunna säga att LASIK utför behandlingen under hornhinnan medan LASEK utför behandlingen på hornhinnans yta. Exakt vad som passar dina ögon kan man bara få reda på genom att gå på en förundersökning hos en erfaren ögonläkare.

LASIK
LASIK är en förkortning på ”Laser-Assisted-In-Situ-Keratomileusis” och denna metod har de senaste åren blivit allt mer populär. Metoden används över alla kontinenter och går ut på att läkaren skär upp ett lock på hornhinnan för att kunna nå djupare i hornhinnan med lasern (s.k. Excimer). De patienter som genomgått denna form av ögonlaser gillar den för att det går snabbt, båda ögonen kan behandlas samtidigt och man har inte mycket verk efter behandlingen. LASIK kan behandla synfel för dig som är närsynt, översynt eller astigmatisk.

LASEK
LASEK är en förkortning på ”Laser-Assisted-Epithilial-Keratomileusis” och är den andra metoden som vi har nämnt tidigare. Även denna kan behandla samma form av synfel som LASIK, men det som skiljer dem åt är hur man gör det. Under en behandling med LASEK träffar lasern mest ytan på hornhinnan istället för under.

Hur mycket kostar det?
Det är inte billigt med ögonlaser, men de flesta skulle nog hålla med om att det är prisvärt med tanke på att din syn ofta blir bättre. Då det är dyrt brukar de flesta ögonklinker erbjuda avbetalning på ögonlaser eller så berättar de hur du kan använda bruttolöneavdrag för att få behandlingen billigare.

Hur går det till Innan, Under och Efter behandlingen?
Har du tagit beslutat dig för ögonlaser är det viktigt att du vänder till en läkare med lång erfarenhet och som har tillgång till modern utrustning. Tillsammans är det läkaren och utrustningen som påverkar hur lyckat slutresultatet blir i slutet på behandlingen.

Innan behandlingen genomgår du något som har nämnts tidigare, nämligen en förundersökning. Här får du träffa en ögonläkare som genomför ett par tester för att se vilka förutsättningar dina ögon har för att kunna behandlas med ögonlaser samt vilken metod som passar bäst. Om allt ser bra ut kommer ni båda överens om en tid för själva behandlingen.

Under behandlingen kommer du att få bedövningsdroppar och smärtstillande. Hela proceduren tar någon timme och efteråt får du stanna kvar för att genomgå en snabb undersökning av ögonen. Det kan vara bra om du kan ordna så att någon kör dig hem efteråt då dina ögon ännu inte är återställda.

Efter behandlingen har de flesta inte mycket besvär, men vissa känner av en viss skavkänsla. Prata då med din läkare för att se vilken hjälp som du kan få för att mildra detta. Under de första veckorna efteråt kommer du att märka att ögonen sakta men säkert blir bättre och bättre. Det är viktigt att du följer läkarens instruktioner och tar hand om ögonen på rätt sätt så att du minskar risken för infektioner.

Resultat med ögonlaser
De allra flesta är väldigt nöjda med sin syn efter att ögonen har fått läka upp till ett halvår. Majoriteten har fått en så pass bra syn att de inte har behövt använda glasögon eller kontaktlinser. Endast ett fåtal behöver en ny behandling för att korrigera de synfel som inte kunde korrigeras under den första behandlingen.

Risker med ögonlaser
I alla behandlingar finns det risker som du som patient behöver vara medveten om. Oavsett hur modern utrustningen är och hur erfaren ögonläkaren är finns det alltid risker med ögonlaser och andra metoder. Utav denna anledning är det viktigt att du är påläst innan du tar de aktiva stegen för att genomgå en behandling.

De saker som du kan råka ut för efter en behandling är:

  • Infektion: Skulle du råka ut för en infektion så är det vanligt att du får en antibiotika kur av din läkare för att det ska försvinna.
  • Försämrat mörkerseende: Direkt efter behandlingen har flera patienter rapporterat att deras mörkerseende har försämrats något, men efter ett par månader blir den bra igen.
  • Torra ögon: Detta är nog det vanligaste som man kan råka ut för. För att skydda ögonen kommer du att få ögondroppar av din ögonläkare i ett par månader tills kroppens egen tårproduktion är helt återställd.
  • Synfelen kvarstår: Ibland händer det att patienten får genomgå en ny behandling för att korrigera de synfel som inte korrigerades under den första behandlingen.
  • Veck på hornhinnan: I väldigt sällsynta fall händer det att patienter får veck på hornhinnan efter behandlingen. Detta påverkar synen negativt och för att åtgärda problemet får de ta kontakt med sin läkare som får lossa den och sätta tillbaka den igen.
  • Grumlig syn: I väldigt få fall kan det hända att patienten får en grumlig syn. Skulle det inträffa brukar läkaren ge dig läkemedel för detta.

Patient berättar hur hela hans behandling gick till: