LASEK eller LASIK – vilken är bättre för att förbättra din syn?

För personer som har glasögon eller kontaktlinser innebär ordet LASIK ofta den enda form av ögonlaserkirurgi eller synförbättringsalternativ som involverar laser. Det inte många vet är att det faktiskt finns ett par mindre kända alternativ som också är effektiva. Den ena är PRK (photorefractive keratectomy) och den andra är LASEK (Laser Epithelial Keratomileusis). PRK är faktiskt föregångaren till den mer kända ögonlasern LASIK, och idag är det faktisk många kirurger som föredrar PRK beroende formen och strukturen på patientens öga.

LASEK å andra sidan är en kombination av både LASIK och PRK och erbjuder flera fördelar till personer som genomför denna form av ögonlaserkirurgi för att se bättre. LASEK skiljer sig från LASIK på det sättet som man faktiskt genomför kirurgin. Med LASIK öppnar man toppen på hornhinnan för att kunna korrigera synen. Detta skiljer sig från LASEK där man använder en alkohollösning för att få det översta lagret på hornhinnan att lossna.

En av de stora problemen som vissa personer tycker finns med en av dessa metoder är att det skapas en flärp på hornhinnan. Denna form av ögonlaser innebär att man skär upp delar av hornhinnan för att kunna genomföra operationen. Det går självklart inte att utesluta att något kan gå fel – och då kan patienten få synproblem. Detta är något som den andra metoder försöker att undvika genom sin metod. Andra saker som också härleds till den andra metoden är för att man även läker ögonen snabbare.

Som med de flesta former av ögonlaser behöver du som patient ge din ögonläkare all information om ditt medicinska läge. Det är möjligt att de även testar dina ögon för att säkerställa dess hälsa. Allt som allt tar operationen inte mer än 5-20 min.