Faktorer som påverkar LASIK-kirurgi

LASIK är kanske den mest populäraste formen av ögonlaser på marknaden. Den är designad för att behandla vissa typer av synfel, såsom astigmatism, närsynthet och översynthet. Men, samtidigt som de flesta LASIK-operationer går bra så finns det vissa situationer då metoden inte är det bästa alternativet.

Nedan kan du läsa om några av faktorerna som avgör framgången för LASIK:

Hur dina ögon mår är huvudfaktorn som kommer att avgöra om ögonlaser med LASIK är rätt för dig. Om du lider utav någon form av synproblem är det avgörande att dessa blir behandlade innan du genomgår behandlingen med LASIK. Som exempel, om dina ögon regelbundet förändras så är det viktigt att de stabiliseras först innan du genomgår operationens. Din övriga hälsa, såväl som ögonens hälsa, påverkar också operationens framgång.