LASEK eller LASIK – vilken är bättre för att förbättra din syn?

För personer som har glasögon eller kontaktlinser innebär ordet LASIK ofta den enda form av ögonlaserkirurgi eller synförbättringsalternativ som involverar laser. Det inte många vet är att det faktiskt finns ett par mindre kända alternativ som också är effektiva. Den ena är PRK (photorefractive keratectomy) och den andra är LASEK (Laser Epithelial Keratomileusis). PRK är faktiskt föregångaren till den mer kända ögonlasern LASIK, och idag är det faktisk många kirurger som föredrar PRK beroende formen och strukturen på patientens öga.

LASEK å andra sidan är en kombination av både LASIK och PRK och erbjuder flera fördelar till personer som genomför denna form av ögonlaserkirurgi för att se bättre. LASEK skiljer sig från LASIK på det sättet som man faktiskt genomför kirurgin. Med LASIK öppnar man toppen på hornhinnan för att kunna korrigera synen. Detta skiljer sig från LASEK där man använder en alkohollösning för att få det översta lagret på hornhinnan att lossna.

En av de stora problemen som vissa personer tycker finns med en av dessa metoder är att det skapas en flärp på hornhinnan. Denna form av ögonlaser innebär att man skär upp delar av hornhinnan för att kunna genomföra operationen. Det går självklart inte att utesluta att något kan gå fel – och då kan patienten få synproblem. Detta är något som den andra metoder försöker att undvika genom sin metod. Andra saker som också härleds till den andra metoden är för att man även läker ögonen snabbare.

Som med de flesta former av ögonlaser behöver du som patient ge din ögonläkare all information om ditt medicinska läge. Det är möjligt att de även testar dina ögon för att säkerställa dess hälsa. Allt som allt tar operationen inte mer än 5-20 min.

Vilken är den bästa ögonlasern för att korrigera synfel?
Det finns inget som heter ”ögonlaserbehandling som passar alla och som fixar alla synfel” – för alla människor är vi olika. Många tänker på LASIK när de tänker på ögonlaser men vad gör man med personer som har en tunn hornhinna? I dessa fall kanske andra behandlingar som LASEK eller PRK passar bättre.

Välja rätt behandling för synfel

Det första man ska göra när man tänker på att fixa korrigera synfel är att prata med en kunnig ögonläkare. Det kan visa sig att du inte är en bra kandidat för att genomgå en behandling p.g.a. dina ögon. Skulle det vara så kanske något annat alternativ finns istället.

Olika typer av ögonlaser

En av de mest vanliga formerna av behandling är LASIK, eller ”laser-assisted in situ keratomileusis” som den även kallas. Ett blad används för att skapa en lucka i hornhinnan och sedan används en excimer laser för att forma om hornhinnan. Efteråt sätts luckan tillbaka och ögat kan börja läkningsprocessen.

PRK, även kallad ”photorefractive keratectomy”, var en av de första formerna av behandling som utvecklades. Med denna behandling skrapade man manuellt bort det yttersta lagret på hornhinnan innan lasern formade om hornhinnan. Det yttersta lagret kan växa tillbaka själv efteråt. Om du har en tunn hornhinna kanske PRK passar dig bättre än andra behandlingar (prata med en ögonläkare). På senare tid har Epi-LASEK kommit, vilket är en modifierad form av PRK.

LASEK är en behandling som används utav patienter vars ögon inte passar LASIK. Vad man gör här är att en alkohollösning löser upp det yttersta lagret på hornhinnan innan lasern går in och gör sitt. På senare tid har det även kommit andra former av behandlingar som inte innefattar laser.